Konferencja Holzbau-Forum 2017

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2017 odbędzie się pierwsza w historii Konferencja Holzbau-Forum w Polsce.

Podczas dwóch dni spotkają się wszyscy, którym bliski jest obszar nowoczesnego budownictwa opartego na drewnie.

Do współpracy zaprosiliśmy architektów, konstruktorów, technologów, ale także prawników czy badaczy rynku z Polski i zagranicy. Wspólnie chcemy dzielić się zdobytymi doświadczeniami, pokazać zrealizowane projekty czy przedstawić obiecujące technologie.

To także niebywała szansa, by zintegrować środowisko i nawiązać kontakty zawodowe, które zaowocują kolejnymi projektami. Nieodłącznym elementem dwudniowej sesji jest również przestrzeń pokazowa.

Przed nowoczesnym budownictwem opartym na drewnie i tworzywach drzewnych stoi doskonała perspektywa rozwoju związana z realizacją strategii EUROPA 2020 czy też wymogami stawianemu budownictwu pasywnemu. Aby ją wykorzystać, warto sięgać do wiedzy i doświadczeń międzynarodowego konsorcjum Forum Holzbau, który od 2017 roku otwiera nowy rozdział także w Polsce.

Warsaw Plaza Hotel****, ul. Łączyny 5 , Warszawa