Targi i Konferencja infoENERGIA 2017

Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2017”,  energooszczędnych budynków, zarządzania energią i ograniczania niskiej emisji.

„EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA to największe na ziemi, dostępne źródło energii  o niewyczerpalnych zasobach”.

Wydarzenie to odbędzie się w Katowicach, stolicy jednego z największych ośrodków gospodarczych w Europie środkowo – wschodniej, w dniach 23 – 24 lutego 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Celem jego organizowania jest pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej oraz jednocześnie przybliżenie i upowszechnienie najnowszych propozycji oraz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Wydarzenie to będzie składać się z dwóch uzupełniających się eventów:

Targów oraz Konferencji .

Na targach będą prezentowane:

Energooszczędne techniki budowlane:
● Elementy i materiały konstrukcji budynków.
● Stolarka otworowa.
● Materiały izolacyjne i ociepleniowe.

Techniki pozyskiwania i zarządzania energią
● Technologie zaopatrzenia w energię - systemy i techniki grzewcze, lokalne sieci ciepłownicze,
odnawialne źródła energii.
● Efektywne technologie dla komfortu cieplnego pomieszczeń - rekuperacja, wentylacja,
klimatyzacja.
● Nowoczesne techniki zarządzania energią i automatyzacji budynku.
● Kogeneracja.

Propozycje dla samorządów
● Energooszczędne budynki użyteczności publicznej.
● Efektywne systemy dla infrastruktury publicznej.
● Nowoczesne rozwiązania techniczne dla likwidacji niskiej emisji.

Dodatkowo podczas targów będzie można pogłębiać kontakty i zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami technologii, efektywnych energetycznie produktów i różnych usług w tym zakresie.

Konferencja infoENERGIA 2017

To bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy o minimalizowaniu strat, a także sposobach optymalnego wykorzystania energii w codziennej działalności przekazywanej przez profesjonalistów i praktyków, uzupełnionej prezentacjami sprawdzonych rozwiązań i technologii.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W Konferencji infoENERGIA 2017

Uczestniczący w niej:

 • poznają produkty i rozwiązania pozwalające na szybkie i efektywne sposoby oszczędzania energii w budownictwie,
 • otrzymają wiedzę o sposobach pozyskiwania i zarządzania energią, zmierzających do maksymalnej efektywności energetycznej,
 • dowiedzą się o sposobach finansowania energooszczędnych inwestycji.

Udział w Konferencji wymaga rejestracji i jest bezpłatny, upoważnia także do bezpłatnego zwiedzania targów.

Konferencja infoENERGIA 2017 będzie miejscem prezentacji najnowszej, praktycznej wiedzy i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami z branży,
a podmiotami i osobami zainteresowanymi oszczędnościami energii i obniżaniem kosztów, odpowiedzialnymi za ten obszar.
Wydarzenie to rozpocznie się Sesją Inauguracyjną z udziałem prof. Jerzego Buzka, Premiera RP 1997-2001, Przewodniczącego PE 2009-2012, Posła do Parlamentu Europejskiego od 2004, władz samorządowych oraz instytucji, które sprawują patronaty nad wydarzeniem.

Tematy poszczególnych paneli Konferencji :

● Efektywne energetycznie budynki.
● Transformacja energetyczna miast/gmin.
● Efektywność energetyczna budynków - aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania.
● Perspektywy dla wykorzystania OZE przez prosumentów prywatnych i biznesowych.
● Transformacja energetyczna miast/gmin.
● Efektywność energetyczna obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej .
● Rozwiązania dla prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i
uwarunkowań rynku.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, należy się wcześniej zarejestrować na stronie targów www.infoenergia.com.pl

Do odwiedzenia Targów i udziału w Konferencji zapraszamy: przedstawicieli przemysłu, prywatnego biznesu, samorządy, zarządców nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe, architektów, przedstawicieli placówek służby zdrowia oraz członków wielu izb i stowarzyszeń branżowych, które patronują temu wydarzeniu., a także wszystkich zainteresowanych oszczędnościami energii z 4 mln aglomeracji śląskiej.

Targi i Konferencja zostały objęte Honorowym patronatem: Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, WFOŚiGW w Katowicach, a patronaty branżowe sprawuje szereg Izb i Zrzeszeń m. in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląska Izba Budownictwa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Instytut Energii Odnawialnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Targi będą czynne codziennie od 9.00 do 17.00 w dniach 23 -24 lutego 2017 r.

Poszczególne panele Konferencji i ich tematy są przedstawione w Programie Konferencji , gdzie można zapoznać się z ich wykazem godzinowym (obowiązuje rejestracja na wybrane panele).

Targi i Konferencja infoENERGIA 2017 prelegenci

 • Szymon Liszka Absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE.
 • Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
 • Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odniawialnej
 • Małgorzata Fedorczak –Cisak Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
 • Marcin Stelmach Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
 • Tomasz Pyszczek  Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Współwłaściciel firmy ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.
 • Daniel Wolny
 • Stanisław Grygierczyk Koordynator ds. Naukowych i Środowiskowych Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum Sp. z o.o.
 • Jacek Biskupski Ekspert ds. Energetyki Słonecznej, właściciel firmy Unihome oraz Inteligentnego Domu „Galia”
 • Arkadiusz Węglarz doradca zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii, wiceprezesem zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
 • Dr inż. Krystyna Kubica ekspert Polskiej Izby Ekologii
 • dr Marcin Popkiewicz dziennikarz
 • Zbigniew Michniowski Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, wiceprezes Energy Cities (Europa), Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice