Konferencja Wyzwania dla firm rodzinnych 2017

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań, podczas których chcemy dyskutować o wyzwaniach stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach. Naszym celem jest integracja lokalnych środowisk firm rodzinnych. Chcemy, abyście Państwo poznali nowych potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w Państwa regionie. Do udziału w cyklu zaprosiliśmy lokalnych przedsiębiorców, którzy opowiedzą swoje historie sukcesu. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniach i podzielenie się doświadczeniami oraz przemyśleniami na temat prezentowanych problemów.

Wyzwania dla firm rodzinnych 2017 program

Firmy rodzinne a edukacja młodzieży

- Artur Czepczyński (ABC Czepczyński):

 • Integracja firm rodzinnych: rola FBN Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy konfederacji Lewiatan, 
 • Firmy rodzinne na rzecz edukacji ekonomicznej młodzieży: „Świat pieniądza. Scenariusze lekcji”
 • Grupy zakupowe na przykładzie Wielkopolskiego Klubu Biznesu/ Podkarpackiego Klubu Biznesu

Jak powstała moja firma? Nasze historie sukcesu

Wyzwania dla firmy rodzinnej 2017”.Prezentacje tematyczne ekspertów Deloitte połączone z dyskusją:

Jak zachować trwałość biznesu rodzinnego? Konstytucje rodzinne.

 • Czym jest Konstytucja Firmy Rodzinnej, jakie są najważniejsze cele jej stworzenia i obszary, które reguluje?
 • Przykłady ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych, przed którymi Konstytucja chroni.
 • Konstytucja a plan sukcesyjny. Jak Konstytucja pomaga uchronić się przed ryzykiem nieudanej sukcesji?
 • Konstytucja jako akcelerator zmian modelu i procesów biznesowych Firmy, celem poprawy pozycji rynkowej.
 • Proces tworzenia i wdrożenia Konstytucji i warunki jej odpowiedniego przygotowania. 
 • Akty wykonawcze do konstytucji rodzinnej – ich rola oraz zakres.
 • Planowanie prawno-podatkowe przy planowaniu sukcesji

Jeśli nie sukcesja, to co: scenariusze dla właścicieli firm rodzinnych.

 • Co dalej z dziełem mojego życia – alternatywy dla sukcesji (sprzedaż/IPO)?
 • Inwestor branżowy czy finansowy? Różnice w oczekiwaniach i motywacji
 • Opcje: 100%, pakiet większościowy czy mniejszościowy?
 • Jak zmaksymalizować wartość w procesie sprzedaży? 
 • Jaka może być rola właściciela po transakcji?

Ile są warte nasze firmy? Wycena i wiarygodność firmy rodzinnej.

 • Ile jest warta Twoja firma i jak obliczyć tą wartość?
 • Jak można podnieść wiarygodność firmy rodzinnej w oczach inwestora?
 • Jak przygotować dobrze firmę do sprzedaży aby uzyskać najlepszą cenę?

Szybka ścieżka pozyskiwania innowacji i technologii dla firm rodzinnych.

 • Dostępne narzędzia identyfikacji potencjału innowacyjnego firmy,
 • Ścieżka skrócenia cyklu rozwoju i wdrożenia nowych produktów i technologii,
 • Pozyskiwanie technologii z zewnątrz w modelu matchmakingu,
 • Niekomercyjne finansowanie działań rozwojowych, technologicznych i wdrożeniowych.

Cykl spotkań „Wyzwania dla firm rodzinnych 2017” kierowany jest przede wszystkim do właścicieli i sukcesorów w średnich i dużych firmach rodzinnych oraz prywatnych, (tj. gdzie właścicielami są osoby fizyczne). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz chęć zapewnienia optymalnych warunków uczestnictwa oraz możliwości wymiany doświadczeń w jednorodnej grupie uczestników, organizator rezerwuje prawo do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez osoby inne, niż bezpośredni adresaci niniejszej oferty, w szczególności osoby reprezentujące firmy doradcze, kancelarie prawne i podatkowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, a także instytucje sektora publicznego. 

Wyzwania dla firm rodzinnych 2017 prelegenci

 • Artur Czepczyński Właściciel firm spedycyjnych ABC-Czepczyński i Simple Way, biura SONRISO - touroperatora specjalizującego się w ofercie dla klientów premium oraz Ośrodka Wypoczynkowego WEZAJ. Członek Zarządu The Family Businness Network Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan. Założyciel Wielkopolskiego Klubu Biznesu.
 • Zuzanna Grochowska Radca prawny, Senior Associate, Deloitte Legal. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i cywilnym, doradztwie w procesie przekształceń, łączenia i podziałów spółek, a także innego rodzaju reorganizacjach struktur gospodarczych. Brała udział w audytach prawnych, a także licznych projektach restrukturyzacyjnych obejmujących krajowe i zagraniczne grupy kapitałowe. Ponadto Zuzanna zajmuje się doradztwem w obszarze planowania sukcesji w firmach rodzinnych.
 • Maciej Guzek Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach związanych z bieżącą działalnością podmiotów z branży producentów dóbr przemysłowych, branży nieruchomościowej oraz dla branży energetycznej. Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
 • Bartosz Łuczak Posiada ponad 13-letnie doświadczenie m.in. w zarządzaniu projektami z zakresu fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału w drodze emisji publicznych, innych transakcji zw. z rynkiem publicznym, pozyskiwania finansowania dłużnego, a także wyceny przedsiębiorstw. Bartosz ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada dyplom CEMS Master’s Degree in International Management oraz kwalifikacje CFA i FCCA.

Szczecin

 

Newsletter

captcha