I Kongres Turystyki Medycznej 2017

Turystyka medyczna – coraz bardziej popularna na całym świecie – może stać się również jedną ze specjalności Krakowa. Nasze miasto jest przecież nie tyko kolebką polskiej medycyny, ale też liczącym się ośrodkiem rozwoju nauk medycznych - z rozbudowaną siecią wysokiej jakości usług medycznych, rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych.

Cieszę się, że o nowych możliwościach turystki w Krakowie i Małopolsce będziemy rozmawiać w szerokim gronie wybitych ekspertów i praktyków, przedstawicieli branży medycznej i turystycznej.

Jestem przekonany, że kongres z Państwa udziałem będzie znaczącym wsparciem dla działań związanych z promocją turystyki medycznej naszego miasta i regionu.

I Kongres Turystyki Medycznej 2017 program 13.10.2017

Sesja I (inauguracyjna)

 • 10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie: Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • 10.15 – 10.45 Dr Andrzej Ryś, Filip Domański – Komisja Europejska, Health and Consumers (SANCO), Bruksela, Belgia Mobilność personelu medycznego i pacjentów w Unii Europejskiej – szanse – zagrożenia – realia
 • 10.45 – 11.15 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum „Eksportowe” osiągnięcia i innowacje krakowskiej medycyny
 • 11.15 – 11.45 Mariusz Arent, Dr Anna Białk-Wolf - Instytut Badania i Rozwoju Turystyki Medycznej Wybrane modele organizacji turystyki medycznej w krajach UE – możliwości implementacji w Polsce.
 • 11.45 – 12.15 Jan Rudomina - Affordable Healthcare International, Nowy Jork, USA Amerykańscy pacjenci – turyści medyczni. Jak ich pozyskać?

Sesja II

 • 12.40 – 13.00 Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki, Urząd Miasta Krakowa Dr n. o zdr. Marcin Mikos, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Dr n.med. ​Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Działu Innowacji Produktowych i Profilaktyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny Raport na temat stanu turystyki medycznej w Krakowie – prezentacja wniosków z badania
 • 13.00 – 13.20 Dr n. med. Zbigniew Król - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie Doświadczenia szpitali miejskich w świadczeniu usług medycznych dla obcokrajowców
 • 13.20 – 13.40 Dr n. med. Maciej Żarow - NZOZ SPS Dentist Możliwości krakowskiej stomatologii XXI wieku - oczekiwania turystyki dentystycznej

Sesja III

 • 14.30 – 16.00 Okrągły stół na temat szans i barier w rozwoju turystyki medycznej w Krakowie z udziałem ekspertów z branży medycznej i turystycznej Wprowadzenie do debaty: Arkadiusz Buziewicz - Współpraca w budowaniu wizerunku destynacji regionalnej jako kluczowy element sukcesu na rynku turystyki medycznej.

I Kongres Turystyki Medycznej 2017 program 14.10.2017

Sesja IV

 • 10.00 – 10.30 Piotr Tatara, Dyrektor Biura Projektów Unijnych, Polska Organizacja Turystyczna  Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w wspieraniu rozwoju turystyki prozdrowotnej w Polsce
 • 10.30 -10.50 Anna Mlost – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Doświadczenia Małopolski w zakresie turystyki medycznej
 • 10.50 -11.10 George Lakis - Global Business Development at Morphosis LLC, Miami /Fort Lauderdale, USA  Jak stworzyć i wypromować niskobudżetowy ale rentowny Międzynarodowy Program Turystyki Medycznej/ Telemedycyny  How to develop and promote a low budget but Profitable Telehealth / Medical Tourism International program
 • 11.10 – 11.30 Marcel Smeets – European Association of Homes and Services for the Ageing (EAHSA)  Rola i odpowiedzialność ubezpieczycieli zdrowotnych w obrębie legislacji UE, a turystyka medyczna. Różnice między funkcjonującymi procesami finansowania usług medycznych w kontekście turystyki medycznej.
 • 11.30 - 11.50 Dr Jolanta Rab-Przybyłowicz - Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej  Dr Adrian Lubowiecki-Vikuk - Instytut Geografii, Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Stan i perspektywy rozwoju turystyki medycznej w Polsce
 • 11.50 -12.10 Tanya Porter - Head of International Department, Klinikum Nuernberg, Niemcy  Doświadczenia kliniki w Norymbergii w rozwiązywaniu problemów pacjentów z zagranicy

Sesja V

 • 12.40 – 13.00 Tomasz Pęcherz – Prezes Zarządu Fundacji Watch Health Care  Funkcjonowanie dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej w warunkach polskich
 • 13.00 – 13.20 Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik, Szpital św. Rafała w Krakowie  Zgoda na leczenie pacjenta obcokrajowca – aspekty praktyczne
 • 13.20 – 13.40 Mec. Jolanta Budzowska, Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni  Odpowiedzialność za szkody na zdrowiu w stosunku do pacjentów – cudzoziemców
 • 13.40 – 14.00 Dr n. med. Bogdan Miłek,  Turystyka medyczna - w która stronę: z Niemiec do Polski czy z Polski do Niemiec?
 • 14.00 – 14.20 Dr hab. Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta   Podsumowanie Kongresu

ICE Kraków Congress Centre, Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków