Konferencja Polski Kongres Zamawiających 2017

Zapraszamy na „Polski Kongres Zamawiających”, pierwszą w Polsce konferencję poświęconą efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych.

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Partnerem strategicznym Konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) a partnerem merytorycznym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

W programie organizatorzy przewidzieli bardzo ciekawe tematy związane z jakością wydatkowania pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu działem zakupów publicznych instytucji publicznej, w tym roli zakupów w tworzeniu wartości dodanej organizacji, czy modelom funkcjonowania jednostek zakupowych. Panelu nr 2 poświęcony będzie efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, w ramach którego omówione zostaną dobre praktyki i doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Australii, zalety zastosowania grup zakupowych, czy korzyści wynikające ze stosowania metod agile w zamówieniach publicznych. Panel 3 poświęcony będzie nowym technologiom i innowacjom w zamówieniach publicznych,  w tym nadchodzącej elektronizacji procesu zakupowego. Ostatni panel nr 4 zostanie poświęcony praktycznym warsztatom, w ramach których uczestnicy dowiedzą się jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty, czy liczyć cykl życia produktu.

Konferencja Polski Kongres Zamawiających 2017 to:

 • Wyjątkowe spotkanie Polski Kongres Zamawiających to najważniejsze spotkanie zamawiających udzielających zamówień publicznych. W czasie Kongresu omawiamy najnowsze trendy, nowe technologie i pokazujemy dobre praktyki w wydatkowaniu środków publicznych.
 • Ciekawa formuła W czasie Kongresu uczestnicy będą mogli nie tylko zdobyć praktyczne umiejętności podczas prelekcji i warsztatów, ale także wymienić się poglądami i doświadczeniami z ekspertami i innymi zamawiającymi.
 • Uczestnicy Kongres skierowany jest do wszystkich zamawiających, zarówno tych stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych, jak i tych wydatkujących środki publiczne poza reżimem PZP.

Konferencja Polski Kongres Zamawiających 2017 program:

Panel 1 Zarządzanie działem zakupów publicznych

 • Rola zakupów w tworzeniu wartości dodanej organizacji Andrzej Zawistowski
 • Modele funkcjonowania organizacji zakupowych Małgorzata Adamska
 • Tworzenie optymalnej strategii zakupowej organizacji Jan Karasek

Panel 2 Efektywność wydatkowania środków publicznych

 • Grupy zakupowe jako instrument poprawy pozycji negocjacyjnej zamawiającego Prelegent w trakcie ustalania
 • Współpraca zamawiającego i wykonawcy w zakupach publicznych – przykład USA i Australii Stanisław Gasik
 • Metodyka Agile w zamówieniach publicznych – jak znacząco zwiększyć skuteczność realizacji projektów publicznych? Bartłomiej Wachta
 • Innowacyjna metoda Best Value Procurement (BVP) – czyli zamawiający ma takich wykonawców na jakich zasługuje Paweł Zejer

Panel 3 Innowacje i nowe technologie w zamówieniach publicznych

 • Elektronizacja zamówień publicznych Mateusz Borowiecki, Damian Czernik
 • Building Information Modeling (BIM) w zamówieniach publicznych – uwarunkowania Robert Szczepaniak
 • Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce – case study Sebastian Sobczak, Michał Fuglewicz

Panel 4 Warsztaty

 • Jak dobrać kryteria wyboru wykonawców? Marcin Szołajski
 • Jak liczyć cykl życia produktu (TCO)? Jacek Jarmuszczak

Konferencja Polski Kongres Zamawiających 2017 prelegenci:

 • Witold Jarzyński Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.
 • Andrzej Zawistowski Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).
 • Małgorzata Adamska Ekspert ds. zakupów, członek PSML.
 • Robert Szczepaniak BIM Klaster
 • Bartłomiej Wachta Senior Partner w kancelarii MARUTA WACHTA. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii, posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w kontraktach IT.
 • Jacek Jarmuszczak Manager zakupów, logistyki, i strategii generowania oszczędności. Global Category Manager w Grupie Danfoss.
 • Mateusz Borowiecki Prezes Zarządu OptiBuy, Ekspert ds. zakupów z wieloletnim stażem pracy.
 • Paweł Zejer Wiceprezes SIDiR, Członek Zarządu fundacji Best Value Procurement Polska.
 • Sebastian Sobczak Kierownik Biura Zamówień i Zakupów ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Jan Karasek Partner w Dziale Usług Doradczych w KPMG w Polsce
 • Marcin Szołajski Radca prawny, partner w kancelarii Szołajski Legal Group, redaktor naczelny portalu „KIO24``.
 • Stanisław Gasik Ekspert zarządzania projektami.
 • Michał Fuglewicz Specjalista ds. Zamówień i Zakupów ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Damian Czernik Manager w firmie OptiBuy

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Newsletter

captcha