Konferencja Krak-Zam 2017

Konferencja Krak-Zam 2017 to:

 • Wyjątkowe spotkanie Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.
 • Ciekawa formuła Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu Konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.
 • Uczestnicy Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Konferencja Krak-Zam 2017 program

Wykłady - Część I

 • Elektronizacja zamówień publicznych – co czeka wykonawców i zamawiających? Damian Czernik
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
 • Pozacenowe kryteria wyboru oferty – najczęstsze błędy

Wykłady - Część II

 • Zmiana umowy o zamówienie publiczne Zrinka Perčić
 • Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
 • Procedura samooczyszczenia (self-cleaning)

Wykłady - Część III

 • Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Justyna Olszewska-Stompel
 • Procedura odwrócona – zasady i wpływ na wynik postępowania
 • Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)
 • Rażąco niska cena

Warsztaty

 • Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Konferencja Krak-Zam 2017 prelegenci:

 • Konrad Majewski Radca prawny, SMW Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).
 • Grzegorz Bednarczyk Ekspert praw zamówień publicznych z prawie 20-letnim doświadczeniem, autor bloga ``W szponach zamówień``
 • Zrinka Perčić Przewodnicząca grupy roboczej ds. umów w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP), współautorka książki ``Komentarz do ustawy Prawo zamówień Publicznych``.
 • Marcin Żurek Radca prawny, ekspert prawa zamówień publicznych.
 • Adrianna Chmiel Prawnik w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)
 • Justyna Olszewska-Stompel Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika w jednostce samorządowej.
 • Kamil Furman Szef działu prawnego Region Południe w EUROVIA Polska S.A. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).
 • Witold Jarzyński Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).
 • Wojciech Merkwa Radca prawny, senior associate w kancelarii Jara & Drapała
 • Damian Czernik Manager w firmie OptiBuy

Qubus Hotel, Nadwiślańska 6, Kraków

Must Read Media

Newsletter

captcha