8 Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych 2017

Celem Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe.

Celem Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze. m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy. Forum będzie znakomitą okazją do zaprezentowania przed gośćmi z Europy osiągnięć polskich naukowców, specjalistów od Marketingu oraz praktyków w dziedzinie promowania nauki i innowacyjności.

Organizowane przez Instytut Lotnictwa  Forum stwarza nie tylko okazję do wymiany poglądów i bezpośredniego spotkania z wiodącymi naukowcami z  kraju i zagranicy, ale przede wszystkim stwarza możliwość Poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu Marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych 2017 skierowane jest do:

 • profesorów i wykładowców akademickich,
 • pracowników działów Marketingu instytucji naukowych i badawczych, uczelni, przedsiębiorstw, parków technologicznych,
 • członków organizacji związanych z marketingiem,
 • ekspertów i menadżerów zajmujących się marketingiem,
 • studentów,
 • każdej innej osoby zainteresowanej tematem Forum.

Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych 2017 tematy

Zarządzanie komunikacją marketingową:

 • Badanie skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej
 • Budowanie pozytywnego wizerunku instytucji naukowych i badawczych
 • Znaczenie marki w działalności organizacji naukowej
 • Zarządzanie strategiczne w instytucji naukowej i badawczej w konfrontacji z polską praktyką gospodarczą
 • Zarządzanie produktem w usługach badawczych
 • Marketing nowych technologii
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w teorii i praktyce
 • Marketing B2B
 • Marketing mobilny
 • Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku instytucji naukowej
 • Psychologia reklamy
 • Media relations – efektywna współpraca z mediami
 • Media trendy

Narzędzia marketingowe instytucji naukowych i badawczych:

 • E-mail Marketing
 • E-Marketing instytucji naukowych i badawczych
 • Strategie marketingowe w procesie walki z kryzysem ekonomicznym
 • Strategie Marketingu on-line
 • Targi edukacyjne i targi pracy jako forma promocji
 • Trendy w badaniach marketingowych
 • Trendy i kierunek Marketingu instytucji naukowych i badawczych
 • Wdrażanie nowych strategii krajowych i międzynarodowych
 • Narzędzia analityczne i badawcze w Marketingu instytucji naukowych i badawczych
 • Pozycjonowanie stron www w internecie

Media społecznościowe:

 • Facebook Marketing trends
 • Public relations w Internecie
 • Ramy prawne Marketingu w mediach społecznościowych
 • Social media a SEO
 • Nowe społeczności w Marketingu
 • Sieci społecznościowe i rekomendowanie najlepszych rozwiązań komunikacyjnych
 • Social media to nie tylko Facebook
 • Social media – blogi, fora, czaty

Wybrane obszary szczegółowe:

 • Zarządzanie innowacjami
 • Celebryci w reklamie instytucji naukowych i badawczych
 • Event Marketing
 • Źródła finansowania badań naukowych
 • Doświadczenia agencji Marketingu bezpośredniego
 • Marketing w bibliotece naukowej
 • marketingowe wsparcie komercjalizacji wyników badań
 • Etyka w Marketingu
 • Korzyści wynikające ze współpracy instytucji naukowych z przedsiębiorstwami
 • Kapitał intelektualny pracownika/ studenta jako źródło przewagi konkurencyjnej instytucji
 • Marketing szkół wyższych
 • marketingowe uwarunkowania i skutki kryzysu w instytucji naukowej i badawczej
 • Prawo autorskie w Marketingu i reklamie

Instytut Lotnictwa al. krakowska 110/114 02-256 Warszawa

 

Kalendarz konferencji

Newsletter

captcha