15.02.2018 XVIII Konferencja Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb 2018 Warszawa

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza.

Zapraszamy do udziału w  XVIII edycji ogólnopolskiej Konferencji : Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb 15 lutego 2018 r. | Warszawa

XVIII Konferencja Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb program

  • "Ciągłość działania organów zarządzania kryzysowego w ujęciu systemowym." mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel – p.o. Kierownika, Zakład Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  • "Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania." mjr Tomasz Szczepocki - Starszy Specjalista, Biuro Informatyki i Łączności, Służba Więzienna
  • "Zarządzanie kryzysowe - portfolio produktów w obszarze bezpieczeństwa publicznego." Paweł Pręcikowski - Dyrektor działu Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne, Hexagon Safety & Infrastructure
  • "Infrastruktura krytyczna jako cel w działaniach hybrydowych i asymetrycznych na przykładzie operacji krymskiej i donbaskiej. Rola i zadania sił i służb specjalnych – model rosyjski." Radomir Korsak - Niezależny Ekspert
  • "Potencjał amatorskiej służby radiokomunikacyjnej. Współpraca Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej z BBZiK w Warszawie." dr inż. Hubert Anysz – Zastępca Koordynatora MASR PZK, Polski Związek Krótkofalowców
  • "Przykłady wykorzystania bezzałogowych systemów latających jako wsparcie procesu decyzyjnego w zarządzaniu kryzysowym." bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski - Kierownik Działu Samodzielnych Ekspertów, Centrum Dronów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  • "Usuwanie i organizacja przechowywania pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, w których stwierdzono w czasie kontroli drogowej uchybienia w zakresie bezpieczeństwa przewozu lub wymogów technicznych." ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik - Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Wykład firmy Hertz Systems Sp. z o.o.
  • "Elastyczne rozwiązania łączności wspierające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym." Wykład firmy Covertech Sp. z o.o.

Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Kalendarz konferencji

Newsletter

captcha