Polska gospodarka stoi obecnie w obliczu przemian strukturalnych związanych m.in. z ograniczeniem dotychczasowej przewagi konkurencyjnej jaką była tania siła robocza. Dodatkowo, obecność na rynku krajowym podmiotów o globalnej skali działalności oraz ich silna pozycja na rynkach zagranicznych wymusza zwiększanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw. W obliczu postępującej globalizacji tendencja ograniczenia istniejących przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw może przyczynić się do osłabienia ich pozycji na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Zapraszamy do udziału w Konferencji podczas której eksperci przedstawią kompleksowo najistotniejsze aspekty akwizycji za granicą. Tematy te podejmą z praktycznego punktu widzenia, w oparciu o doświadczenia zatem spotkanie to będzie cenną okazją do nabycia, uzupełnienia czy usystematyzowania wiedzy na temat międzynarodowych fuzji i przejęć i z pewnością pomoże podjąć trafne decyzje biznesowe.

Konferencja Fuzje i przejęcia jako sposób ekspansji zagranicznej 2018 program

  • Budowanie czy przejmowanie? Czy fuzje i przejęcie są efektywną formą ekspansji zagranicznej? Prowadzenie: Rafał Tuzimek / Jan Gaj (Navigator Capital Group)
  • Jak efektywnie przeprowadzić transakcję zagraniczną? Praktyczne aspekty zagranicznych procesów akwizycyjnych. Prowadzenie: Rafał Tuzimek (Navigator Capital Group)
  • Jak zapewnić bezpieczeństwo prawne i podatkowe transakcji na rynku zagranicznym? Prowadzenie: Robert Niczyporuk / Joanna Wierzejska (Kancelaria DZP)
  • Jak sfinansować akwizycję zagraniczną? Studium przypadku zagranicznych procesów akwizycyjnych. Prowadzenie: Rafał Tuzimek / Jan Gaj (Navigator Capital Group)
  • Jak skutecznie przeprowadzić integrację poakwizycyjną przedsiębiorstw? Prowadzenie: Jakub Vogtt (Navigator Capital Group)

Personalities Katarzyna Łasak

Warszawa

Newsletter

captcha