19-20.11.2018 Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2018 Warszawa

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw finansowych w Polsce, wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największy cykliczny projekt kongresu branżowego.

Kongres jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami, a przy tym inspirującego miejsca spotkania sektora zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawców wierzytelności i firm świadczących usługi w tym zakresie.

W dotychczasowych pięciu edycjach Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczyło już blisko 1000 osób, które reprezentowały wysoką kadrę kierowniczą z takich sektorów, jak bankowość, telekomunikacja, firmy pożyczkowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, leasingowe, factoringowe, dostawcy mediów, fundusze sekurytyzacyjne. W kongresach brali udział również przedstawiciele wielu innych sektorów, świadczących komplementarne usługi do zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawcy rozwiązań informatycznych, dostawców i zarządzających informacją gospodarczą, firm doradztwa strategicznego oraz podatkowego.

W ramach Kongresu odbywa się Gala wręczenia Lauru CESSIO i CESSIO Inwestorów na najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności – więcej informacji.

Konferencja Przedsiębiorstw finansowych w Polsce

Warszawa, Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79

Kalendarz konferencji

Newsletter

captcha