VI Forum Customer OmniData 2017

Forum Customer OmniData jest jedną z trzech równoległych sesji IX Data Commercialization Summit. Konferencja jest skupiona na podnoszeniu efektywności kluczowych obszarów nowoczesnej organizacji z wykorzystaniem narzędzi IT, specjalistycznej wiedzy oraz zaawansowanej analizy dostępnych danych.

To wymiana doświadczeń, skutecznych strategii i benchmarków w gronie praktyków podczas trzech równoległych forum: Customer OmniData, Marketing to Individuals i Sales Performance.

Forum Customer OmniData to spotkanie praktyków CRM, Customer Intelligence i Data Analytics. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie best practices w obszarze optymalizacji wykorzystania potencjału danych klientów w organizacji - od etapu ich zbierania i integrowania poprzez analizę aż do tworzenia zestawów informacji do wykorzystania przez biznes.

VI Forum Customer OmniData 2017 prelegenci

 • Krzysztof Wnęk Dyrektor Zarządzający, GROUPON POLSKA
 • Michał Bochnacki Dyrektor ds. Projektów CRM, ALIOR BANK
 • Remigiusz Siudziński Head of Big Data, BURDA MEDIA POLSKA
 • Wojciech Szmidt Dyrektor Departamentu Customer Intelligence, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA
 • Jarosław Mróz Head of Digital & CRM, Central Eastern Europe, PHILIPS POLSKA
 • Jakub Synowiec Ekspert ds. rozwoju w departamencie CRM, mBANK
 • Grzegorz Suszko Dyrektor ds. CRM i Programów Partnerskich w polskim oddziale, MASTERCARD EUROPE
 • Maciej Skuz Head of Strategic Analysis and Portfolio Management, VIVUS FINANCE
 • Elżbieta Gierczyńska Customer Champion, AVIVA
 • Mariusz Trejtowicz Head of User Intelligence, GRUPA ONET-RAS
 • Marcin Nawrocki CRM Marketing Manager, WEARCO, ANSWEAR.COM
 • Michał Kaczmarek Koordynator ds. CRM, DOUGLAS POLSKA
 • Mateusz Kowalski-Klein Marketing Automation Process Lead, 3M CEEMEA Digitial Resource Center
 • Mirela Starosielec Menedżer ds. modelowania i zaawansowanych analiz, ALIOR BANK
 • Julian Głowniak Head of Business Support Systems, GRUPA POLPHARMA
 • Maciej Klepacki Chief Operating Officer, EDIPRESSE POLSKA
 • Adam Wysocki Managing Director, LVL UP MEDIA
 • Piotr Depta Business Intelligence Manager, SANOFI PASTEUR
 • Adam Tyszer Player Services Director, HUUUGE GAMES
 • Małgorzata Nowak Customer Value Proposition Manager, GRUPA LUX MED

VI Forum Customer OmniData 2017 program 4.10

 • Otwarcie Forum i sesja networkingowa Dorota Krasoń, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA, Anna Gapys, Project Manager, BLUE BUSINESS MEDIA

BIZNES W SYNERGII Z DANYMI – NOWE PRZESTRZENIE GOTOWE DO SKOMERCJALIZOWANIA

Czy sukces można dziś precyzyjnie wyliczyć i zaprojektować, czyli o przekraczaniu kolejnych barier ciała i umysłu dzięki wykorzystaniu danych – inspiracja mistrza sportu!

Dyskusja panelowa: Wzrost biznesu opartego o dane w erze człowieka rozszerzonego

 • „Data driven thinking” w organizacji – na jakim jesteśmy etapie implementacji w Polsce vs Świat?
 • To dane decydują o przetrwaniu – humanistyczny kontekst danych
 • Przyszłość już tutaj jest – jak na podstawie danych prognozować to, co zdarzy się jutro
 • Czas na futurologię – czwarta rewolucja – co dalej?

Wśród uczestników dyskusji:

 • Norbert Biedrzycki, VP Systems Integration CEE, Managing Director Poland, ATOS POLSKA
 • Jarosław Chudziak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, ACCENTURE
 • Kolejnych Uczestników panelu zaprezentujemy wkrótce

Rewolucja digitalowa w organizacji i co dalej – jak stworzyć jeszcze lepsze doświadczenie klienta dzięki zaawansowanemu wykorzystaniu danych oraz nowym technologiom

CRM INTEGRATED

PEŁNY PROFIL KLIENTA DZIĘKI INTEGRACJI DANYCH

Customer Data Science, czyli jak zdobyć i utrzymać klienta przy użyciu danych Case study: Burda Media Polska Remigiusz Siudziński, Head of Big Data, BURDA MEDIA POLSKA

 • Integracja danych, czyli budowanie profilu klienta
 • Wdrożenie analityki data science w procesy organizacji
 • Monetyzacja danych, czyli data products

Wyzwania i ograniczenia łączenia danych online i offline. Online jako komponent zintegrowanej komunikacji Mariusz Trejtowicz, Head of User Intelligence, GRUPA ONET-RAS

 • Czy CRM i ad serving można zintegrować
 • efektywności dotarcia do użytkownika z perspektywy doświadczeń wydawcy internetowego
 • Rosnące możliwości technologiczne versus praktyki komunikacji reklamowej

Wdrożenie Data Management Platform – zło konieczne a może nowa możliwość dla biznesu by jeszcze lepiej tworzyć ofertę szytą na miarę Maciej Klepacki, Chief Operating Officer, EDIPRESSE POLSKA, Adam Wysocki, Managing Director, LVL UP MEDIA

 • Konsekwencje wdrożenia - co zmienia DMP w sposobie myślenia wydawcy, agencji i klienta
 • Perspektywy dla Marketingu - rola DMP w strategii firmy w najbliższych latach

SKUTECZNA WYMIANA I SYSTEMATYZACJA DANYCH W ORGANIZACJI

Zlikwidujmy silosy – w jaki sposób efektywnie wymieniać się danymi gromadzonymi w organizacji Case study: Polpharma Julian Głowniak, Head of Business Support Systems, GRUPA POLPHARMA

 • Jak przełamać chęć posiadania własnych „dobrych” danych w różnych departamentach
 • Dane to także towar na sprzedaż wewnątrz organizacji
 • Klasyczne podejście do zarządzania danymi vs. nowe trendy – czy istnieje droga na skróty

CUSTOMER INTELLIGENCE

Moderator: Maciej Skuz, Head of Strategic Analysis and Portfolio Management, VIVUS FINANCE

JAK DOSTRZEC NIEUCHWYTNE I PRZEŁOMOWE INFORMACJE W DANYCH

Jak połączyć narzędzia segmentacji z modelami skłonnościowymi w strategii x-sell? Zastosowanie w praktyce na przykładzie klientów sprzedaży ratalnej Case study: Alior Bank Mirela Starosielec, Menedżer ds. modelowania i zaawansowanych analiz, ALIOR BANK, Michał Bochnacki, Dyrektor ds. Projektów CRM, ALIOR BANK

 • Strategia wzrostu uproduktowienia kluczem do wzrostu przychodowości
 • Segmentacja towarowa i multiproduktowa oparta na modelach Propensity To Buy
 • Wdrożenie strategii z wykorzystaniem zaawansowanej analityki w praktyce

Jak dzięki modelom predykcyjnym zoptymalizować czas i koszty – praktyczne wdrożenia zaawansowanych rozwiązań, które dają lepsze efekty niż dotychczas Case study: MASTERCARD EUROPE Grzegorz Suszko, Dyrektor ds. CRM i Programów Partnerskich w polskim oddziale, MASTERCARD EUROPE

CENNE DANE KONIECZNE DO USZYCIA OFERTY NA MIARĘ

Jak wykryć zmiany w stopniu satysfakcji klienta, by móc wpłynąć na jego zachowanie i go zlojalizować Case study: Credit Agricole Bank Polska Wojciech Szmidt, Dyrektor Departamentu Customer Intelligence, CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA

 • Dlaczego NPS jest niemalże doskonałym miernikiem satysfakcji klienta
 • Pomiar zmiany stopnia satysfakcji klienta na poziomie: strategicznym, taktycznym i operacyjnym
 • Przyczyny odejść klientów, a warunki konieczne do zarządzania lojalnością
 • Zarządzanie lojalnością: taktyka, moments of truth, event management, hyperpersonalizacja

Strategiczne podejście do klienta – jak przełożyć wiedzę o konsumentach na komunikację, która pozwoli wpłynąć na większe zaangażowanie klienta w relację z firmą Case study: Aviva Elżbieta Gierczyńska, Customer Champion, AVIVA

 • Skąd czerpać wiedzę o klientach i jak ją usystematyzować
 • Dlaczego warto zaangażować szefa customer experience do wsparcia działań
 • Jak stworzyć angażującą komunikację dostosowaną do konkretnych potrzeb

INTERAKTYWNE STOLIKI TEMATYCZNE

W gronie praktyków – doświadczenie przede wszystkim!

To spotkania w kameralnych grupach, których celem jest wspólne wypracowanie odpowiedzi na pytania w najbardziej interesujących, wskazanych przez Państwa, obszarach – poprzez aktywny udział uczestników.

Liczba uczestników danej grupy jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Stolik 1 : Przychodzi analityk do marketingowca, czyli o tym jakie skuteczne praktyki współdziałania w organizacji wypracować, by wspólnie korzystać z danych Piotr Depta, Business Intelligence Manager, SANOFI PASTEUR
 • Stolik 2 : RODO czyli Rewolucja w Ochronie Danych Osobowych – co można, a czego nie można w zakresie zbierania i przetwarzania danych o kliencie
 • Stolik 3 : Zarządzanie zespołem analityków i rola Chief Data Officera w dobie zwiększającej się roli danych w organizacji

VI Forum Customer OmniData 2017 program 5.10

CRM INTEGRATED

ZARZĄDZANIE BAZĄ KLIENTÓW W ERZE HYPERDATA

Praktyczne podejście do zarządzania bazą klientów w realiach Nowej Gospodarki Adam Tyszer, Player Services Director, HUUUGE GAMES

 • New Economy vs. Old Economy –wyzwania w zarządzaniu bazą klientów w dzisiejszych czasach
 • Sposoby pozyskiwania użytkowników aplikacji w Internecie oraz mierzenie efektywności działań
 • Life Time Value – jak mierzyć wartość klienta i na tej podstawie podejmować odpowiednie działania
 • Jak optymalizować działania w sieci w celu redukcji churnu oraz wzrostu przychodów

Zarządzanie sprzedażą omnichannel z wykorzystaniem CRM oraz platformy real-time Marketing Case study: mBank Jakub Synowiec, Ekspert ds. rozwoju w departamencie CRM, mBANK

 • Źródła identyfikacji potencjalnych scenariuszy sprzedażowych
 • Konwersja tradycyjnego lejka w tubę sprzedażową z wykorzystaniem zwinnych procesów
 • Analiza wybranych scenariuszy sprzedaży synergicznej

PRECYZYJNE TARGETOWANIE KAMPANII

Kryteria selekcji, modele predykcyjne – jak dopasować grupę docelową do kampanii CRM Case study: DOUGLAS POLSKA Michał Kaczmarek, Koordynator ds. CRM, DOUGLAS POLSKA

 • Jakie kryteria selekcji mają największy wpływ na wyniki kampanii CRM
 • Modele predykcyjne – zastosowanie i skuteczność przy selekcji do kampanii CRM

Jarosław Mróz, Head of Digital & CRM, Central Eastern Europe, PHILIPS POLSKA

CUSTOMER INTELLIGENCE

DANE W SŁUŻBIE DZIAŁÓW KOMERCYJNYCH

Przyczyny decyzji zakupowych Case study: GROUPON POLSKA Krzysztof Wnęk, Dyrektor Zarządzający, GROUPON POLSKA

 • Komunikacja wartości klientom
 • Czego klient szuka a co wybiera
 • Brak decyzji zakupowej a decyzja o braku zakupu

Jak wykorzystywać dane z digitalu płynące do organizacji – wdrożenie Marketing automation i badanie jego wpływu na proces zakupu oraz efektywność sprzedaży Case study: WEARCO, ANSWEAR.COM Marcin Nawrocki, CRM Marketing Manager, WEARCO, ANSWEAR.COM

 • Jak w pełni wykorzystać potencjał Marketing automation – od wdrożenia po wykorzystanie w kampaniach
 • Optymalizacja procesu sprzedażowego – wiarygodne testy skuteczności kampanii

Jak wykorzystać dane klientów do podnoszenia efektywności marketingu i sprzedaży firmy B2B w modelu indirect Case study: 3M Mateusz Kowalski-Klein, Marketing Automation Process Lead, 3M CEEMEA Digitial Resource Center

 • Wiele źródeł danych, czyli o tym jak stworzyć spójny obraz klienta
 • Demand Generation – jak przekuć świadomość klienta na konkretną sprzedaż
 • Wykorzystanie koncepcji Customer Journey do uporządkowania danych o kliencie

Nowoczesne narzędzia marketingowe – jak wykorzystać wiedzę o klientach do projektowania produktów, usług i doświadczeń Case study: GRUPA LUX MED Małgorzata Nowak, Customer Value Proposition Manager, GRUPA LUX MED

 • Service Experience – proces i metodologia do projektowania doświadczeń klientów
 • Customer Value Proposition – metoda do tworzenia usług takich, jakie chcą klienci
 • Praktyczne narzędzia i przykłady zastosowania

INSPIRACJA NA DO WIDZENIA – SPÓJRZ NA DANE POD INNYM KĄTEM

Poczuj emocje w danych czyli neuronauka w służbie komercjalizacji danych

Pełna monetyzacja danych – o alternatywnym wykorzystaniu bogatego zbioru danych przez organizację dla generowania nowych źródeł przychodu

PROBLEM SOLVING SESSION: RÓŻNE DOŚWIADCZENIA – WSPÓLNY CEL

To dynamiczna, interaktywna sesja dająca okazję do spotkania w wąskiej grupie ekspertów, której zadaniem będzie dyskusja oparta o własne doświadczenia, prowadząca do wypracowania wspólnego rozwiązania wybranego problemu. To unikalna okazja do spojrzenia z perspektywy kilkunastu praktyków na to samo zagadnienie oraz gwarancja intensywnej burzy mózgów dającej oryginalne i inspirujące rozwiązania!

Szczegóły

Początek konferencji 04-10-2017 9:00
Koniec konferencji 05-10-2017 16:10
Cena 2795zł
Organizator Blue Business Media Sp. z o.o.
Tagi Konferencja marketingowa 2017, konferencja biznesowa 2017, konferencja Warszawa 2017
Kontakt do organizatora

http://cee-bi.com/co/

Rodzaj konferencji konferencja płatna
Typ konferencji biznesowa
Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Lokalizacja
Warszawa
Warszawa, Polska
Warszawa
2795zł
Podziel się informacją:

Kalendarz konferencji

Luty   2019
P W S C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Newsletter

captcha 

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.