Konferencja HOLILIDER 2017 Dąbrowa Górnicza

 • Wiedzę przekażą Ci… doświadczeni naukowcy, praktycy i uznani eksperci biznesu, którzy poprowadzą wykłady. Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, founderów, liderów startupów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem nowych modeli zarządzania.
  To także Konferencja dla dynamicznie rozwijających się organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym, intensywnym rozwoju firmy oraz osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie.
  Ekspercka wiedza
      Prezentacja najlepszych teorii
      Różnorodność przekazu
 • Spotkasz… wybitnych specjalistów ze świata nauki oraz biznesu, którzy opowiedzą jak prowadzą swoje turkusowe biznesy i przez co przechodzili zanim doszli do takiego modelu prowadzenia ich firm. Będzie można porozmawiać z nimi i dowiedzieć się w jaki sposób oni zbudowali zaangażowanie w swoich zespołach, jak stworzyli lub przekształcili swoje organizacje, aby funkcjonowały w oparciu o zaufanie, wartości i relacje. Dowiesz się w jaki sposób oni przygotowali swoje firmy do zmiany i przeprowadzili ją z sukcesem oraz jakie niebezpieczeństwa na nich czyhały i jak ich próbowali uniknąć.
  Networking
      Innowacyjne podejście
      Kompleksowość
 • Rozwiniesz swój zakres kompetencji dzięki… warsztatom , prowadzonym przez kadrę trenersko – coachingową. pokazane zostaną niektóre elementy z zakresu systemów wartości jakie mają ludzie, przybliżone zostaną założenia NVC (Non Violent Communication) czyli Porozumienia bez Przemocy, czy też jak można inaczej podejmować decyzje w sytuacjach złożonych i chaotycznych.
      Inspiracje, narzędzia
      Warsztaty
      Środowisko biznesowe

Konferencja HOLILIDER 2017 prelegenci

 • Marek Śliboda Dyrektor Zarządzający MARCO Jest założycielem i współwłaścicielem Marco sp. z o.o., absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania marketingowego.
 • Andrzej Blikle Prof. Zw. Polskiej Akademii Nauk Autor książki „Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu”.
 • Zdzisława Dacko-Pikiewicz Prof. nadzw. dr, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dabrowie Górniczej Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej, propagatorka kształcenia praktycznego opartego na współpracy z biznesem.
 • Dariusz Wylon Chief Communication Officer Selleo Ekspert od samoorganizujących się zespołów i turkusowych organizacji występujący na Konferencjach w całej Europie.
 • Izabela Kluzek-Kot Dyrektor Zarządzający HPR Group, Coach ICF Propagatorka turkusowego podejścia w organizacjach. Wykłada na uczelniach wyższych w całym kraju.
 • Jolanta Piątkowska Menadżer zespołu, coach Realizowała kompleksowe projekty reklamowe dla takich klientów jak: Procter&Gamble, IBM, L’Oreal, Geberit.
 • Karolina Hudowicz Członek Zarządu ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, trener i psycholog biznesu. Jest propagatorem turkusowego podejścia.
 • Marta Kułaga Mediatorka, coach Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, mediatorką oraz profesjonalną coacherką.
 • Tomasz Zawadzki Dyrektor generalny MindSonar Polska Współprowadzi warsztaty certyfikacyjne w metodzie. Od 17 lat trener kompetencji miękkich.
 • Magdalena Firlit Scrum i agile coach Konsultant, trener, mentor oraz life oraz business coach. Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT.
 • Izabela Warwas Dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
 • Radosław Bartosik Współwłaściciel firmy Mentax.pl Swego czasu maniak profesjonalizmu i najlepszych wyników dziś entuzjasta turkusu.
 • Mariusz Truszkowski Przedsiębiorca społeczny Założyciel i dyrektor zarządzający grupy Who Else, inkubatora przedsięwzięć niosących pozytywną zmianę społeczną.
 • Kate Terlecka Trener, Coach, Konsultant Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

Konferencja HOLILIDER 2017 program

 • Panel dyskusyjny: Jakie są obecnie wyzwania lidera? W jaki sposób wiedza i kompetencje mogą być odpowiedzią na aktualne potrzeby organizacji? Paneliści: Prof. Andrzej Blikle, Pani Rektor WSB w Dabrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Pan Marek Śliboda - Prezes Firmy Marco, Pan Dariusz Wylon CCO w Selleo oraz przedstawiciele środowisk biznesowych jak RIG, Lewiatan, BCC, etc. Izabela Kluzek-Kot, Karolina Hudowicz
 • MARCO - Turkusowe zarządzanie a podejście procesowe. Prelekcja będzie okazją do dyskusji na temat plusów, minusów, szans i zagrożeń wynikających z funkcjonowania firmy w oparciu o partycypacyjny styl zarządzania. Jak pogodzić „turkusowy” styl charakteryzujący się zarządzaniem bez hierarchii z funkcjonowaniem jako dostawca dużych, światowych koncernów, w których na nade wszystko istotne są normy, procedury i instrukcje? Marek Śliboda
 • Turkusowa firma XXI w Firma, a także organizacja non-profit, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Ten system miał jakiś sens, gdy w fabrykach zatrudniano niepiśmiennych wyrobników, jednak dziś powoduje marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” dokonuje syntezy nowego modelu pracy, którego narodziny sięgają połowy XX w. Opisywany przez niego model, który on sam nazywa „turkusowym”, charakteryzuje się wysoką skutecznością zawdzięczaną odrzuceniu większości zdawałoby się niepodważalnych zasad korporacyjnego ładu takich jak „polecenie i kontrola”, kary i nagrody (kij i marchewka), współzawodnictwo, czy też zarządzanie przez cele (MBO). W to miejsce buduje się etos pracy oparty na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwie. Zaufanie w połączeniu z odpowiedzialnością powoduje, że decyzje podejmują ci, którzy je będą realizowali, a nie ich nadzorcy. Nie jest potrzebna kontrola, więc znikają hierarchie kierowników, rodzi się partnerstwo i współpraca. Poczucie odpowiedzialności buduje zrozumienie, że etyka jest wiedzą praktyczną. Zmieniają się też cele, jakie stawiają sobie organizacje nowej generacji. Już nie maksymalizacja zysku, ale skuteczne tworzenie pożytków dla społeczeństwa i planety. Zysk przestaje być celem, a staje się środkiem do niego. Jest ważny jedynie na tyle, na ile służy tworzeniu lepszego świata. Zbyt piękne, aby było możliwe? A jednak turkusowe organizacje, zarówno gospodarcze, jak i nienastawione na zysk, są coraz liczniejsze i radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjne. W Polsce również. Prof. Andrzej Blikle
 • Zarządzanie Zwinne Kate Terlecka
 • Case Clinic Warsztaty poświęcone będą Poznaniu i doświadczeniu narzędzia Case Clinic stwo-rzonego przez Otto Scharmera, twórcy „teorii U” z Michigan Institute of Technology. Case Clinic to narzędzie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy grupowej lub zespołowej. Korzystając z tego narzędzia uczestnicy generują nowe pomysły w oparciu o transformacyjne pytania i doświadczenia realizowane w trakcie pracy. Korzystając z teorii U, przy zastosowaniu transformujących pytań, wypracowywane są rozwiązania z poziomu turkusu. Narzędzie Case Clinic świetnie sprawdza się do pracy w organizacjach sformalizo-wanych ale również w grupach nieformalnych, jak i do wsparcia jednostki. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób Izabela Kluzek-Kot
 • Action Learning - Innowacyjna metoda do rozwiązywania problemów i rozwoju kompetencji liderskich W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć metodę, która: • Służy rozwiązaniu rzeczywistego problemu, który jest pilny, ważny i złożony • Rozwija kompetencje komunikacyjne i liderskie • Rozwija umiejętności pracy zespołowej • Rozwija zespoły i liderów o wysokiej skuteczności, stymuluje dynamikę grupy i wpływa na zmianę organizacyjną Liczebność grupy szkoleniowej: 4 - 8 osób Grupa będzie pracować nad rozwiązaniem konkretnego problemu dlatego proszę przygotować na warsztaty aktualne, pilne i złożone wyzwanie. Jolanta Piątkowska
 • "NVC" (Non Violent Communication) Po co pracujemy? Odpowiedź jest oczywista - dla pieniędzy. I również marzymy o współpracy pełnej zrozumienia i wzajemnego wsparcia, poczucia sensu i znaczenia tego, co robimy. Jestem przekonana, że idea Porozumienia bez Przemocy oraz nauka innego sposobu mówienia, a co z tym się wiąże innego sposobu postrzegania świata i myślenia o świecie jest nam dziś niezwykle potrzebna. Potrzeba po to aby tworzyć świat , który będzie działał dla wszystkich. Przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie - nie ma liderów którzy wiedzą lepiej - to grupa “posiada” większą mądrość i ten potencjał warto umieć usłyszeć, uznać i wykorzystać. Potrzeba nam nowych modeli liderów, osób, które potrafią iść z ludźmi i korzystać z synergii, słuchać mądrości grupy, patrzeć na człowieka poprzez jego potencjał. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe założenia PbP i doświadczą różnicy w komunikowaniu się przy uwzględnieniu tych założeń. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób Marta Kułaga
 • Znaczenie umiejętności wpływu a systemy wartości Graves'a Znaczenie umiejętności wpływu a systemy wartości Graves'a Powodzenie naszych przedsięwzięć w stosunku do ludzi, pracowników czy zespołów, zależy od tego czy jesteśmy w stanie dotrzeć do „serc ich umysłów”. Podczas naszego spotkania przyjrzymy się i doświadczymy tego jak różnice w sposobach myślenia wpływają na jakość komunikacji oraz jak rozumieć to co ważne dla drugiego człowieka. Nasze spojrzenie na style myślenia wypływa z systemowego podejścia. Zauważamy, że style myślenia zmieniają sią pod wpływem zmieniających się przekonań człowieka, a te zaś są wyrazem jego wartości. Dlatego podczas warsztatu rozpoczniemy podróż z uczestnikami po ich własnych systemach wartości w różnych kontekstach a następnie przyglądniemy się ich stylom myślenia oraz spróbujemy porozmawiać językiem ich systemów wartości. Karolina Hudowicz

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Szczegóły

Początek konferencji 18-09-2017 9:00
Koniec konferencji 18-09-2017 16:00
Cena 350zł
Organizator HPR Group Sp. z o.o.
Tagi Konferencja zarządzanie 2017, konferencja biznesowa 2017, konferencja Katowice 2017
Kontakt do organizatora

http://holilider.pl/

Rodzaj konferencji konferencja płatna
Typ konferencji biznesowa
Województwo śląskie
Miasto Dąbrowa Górnicza
Adres Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zygmunta Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Lokalizacja
Katowice
Katowice, Polska
Katowice
350zł
Podziel się informacją:

 

Kalendarz konferencji

Newsletter

captcha