Konferencja Biznes i Technologie 2017

Dynamiczny rozwój rynku, powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa muszą spełniać różnorodne, zmieniające się oczekiwania swoich klientów. Sprawna organizacja wewnątrz firmy, uporządkowane dokumenty i procesy, dobrze zorganizowana komunikacja i obsługa klienta, a także niezawodna infrastruktura to klucz do osiągnięcia sukcesu.

Spośród wszystkich produktów zgłoszonych do konkursu uczestnicy spotkania wyłonią najlepsze w 3 kategoriach:

 • Produkt Roku 'Biznes i Technologie 2017 Strategia i zarządzanie'
 • Produkt Roku 'Biznes i Technologie 2017 Infrastruktura i bezpieczeństwo'
 • Produkt Roku 'Biznes i Technologie 2017 Systemy, platformy, aplikacje'

Konferencja Biznes i Technologie 2017 tematy

I. Sesja infrastruktura i bezpieczeństwo IT

 • infrastruktura oraz wyposażenie serwerowni  i Data Center
 • bezpieczeństwo sieci, systemów, aplikacji
 • systemy zasilania awaryjnego, klimatyzacji
 • bezpieczeństwo danych i zasobów
 • bezpieczeństwo fizyczne monitoring i identyfikacja
 • strategia biznesowa i skuteczna metoda działania
 • wirtualizacja, cloud computing

II. Sesja wsparcie strategii i zarządzania narzędzia zarządcze i analityczne

 • BPM
 • zarządzanie projektami
 • diagnoza i planowanie, BI, controlling
 • analityka biznesowa i predyktywna, Big Data

III. Sesja platformy, systemy, aplikacje

 • ERP
 • CRM
 • HRMS, zarządzanie wiedzą i pracą grupową, systemy kadrowo-księgowe
 • obieg dokumentów, zarządzanie, przechowywanie i archiwizacja
 • zunifikowana komunikacja
 • technologie mobilne dla biznesu
 • systemy specjalistyczne, dedykowane branżom

Konferencja Biznes i Technologie 2017 skierowan jest do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji:

 • członków zarządu, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój i innowacje / osoby decydujące o doborze rozwiązań i technologii
 • oraz zakup i wdrażanie
 • kadrę odpowiedzialną za optymalizację procesów biznesowych, analitykę biznesową
 • kadrę zarządzającą działami: HR, logistyki, finansowymi
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą
 • dyrektorów / kierowników działów IT,
 • administratorów systemów informatycznych, administratorów sieci, administratorów bezpieczeństwa
 • osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo

Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE

Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE koszt wynosi 1000 PLN netto.

Szczegóły

Początek konferencji 20-06-2017 9:00
Koniec konferencji 20-06-2017
Cena Darmowa
Organizator SuccessPoint Sp. z o.o.
Tagi Konferencja IT 2017, konferencja biznesowa 2017, konferencja Warszawa 2017
Kontakt do organizatora

http://successpoint.pl/BiT2017#

Rodzaj konferencji konferencja darmowa
Typ konferencji biznesowa
Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Lokalizacja
Warszawa
Warszawa, Polska
Warszawa
Podziel się informacją:

Newsletter

captcha