Konferencje finansowe

 

 

 

Konferencje finansowe 2019

 

 • 25.09.2019 Kongres DFR. Digital Finance Award. Warszawa 2019 Klub Dyrektorów finansowych „Dialog” zaprasza na kongresy Konkursu Dyrektor finansowy Roku, którego od lat jest współorganizatorem.

 • 6.06.2019 Konferencja Credit Risk 2019 Kraków CREDIT RISK 2019 - to Konferencja organizowana przez Polski Instytut Credit Management, dedykowana zarządzającym ryzykiem kredytowym B2B w Polsce i zagranicą. Doskonała okazja zdobycia nowej wiedzy oraz zwiększenia swoich kompetencji!

 • 21.05.2019 Kongres Sektora Pożyczkowego 2019 Warszawa Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenie dla pozabankowego sektora pożyczkowego. Kongres to jednocześnie miejsce otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora i jego praktykach biznesowych, regulacjach polskich i europejskich dotyczących tego sektora oraz o innowacjach i usprawnianiu procesów biznesowych.

 • 9.05.2019 Kongres DFR. Digital Finance Award. Wrocław 2019 Klub Dyrektorów finansowych „Dialog” zaprasza na kongresy Konkursu Dyrektor finansowy Roku, którego od lat jest współorganizatorem.

 • 11.04.2019 Kongres DFR. Digital Finance Award. Kraków 2019 Klub Dyrektorów finansowych „Dialog” zaprasza na kongresy Konkursu Dyrektor finansowy Roku, którego od lat jest współorganizatorem.

 • 4.04.2019 Kongres Regulacji Prawnych 2019 Warszawa Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym. Ponadto, Kongres odpowie na pytania dotyczące szans i zagrożeń związanych ze zmieniającą się rzeczywistością legislacyjną.

 • 28.03.2019 Kongres DFR. Digital Finance Award. Poznań 2019 Klub Dyrektorów finansowych „Dialog” zaprasza na kongresy Konkursu Dyrektor finansowy Roku, którego od lat jest współorganizatorem.

 • 21.03.2019 Kongres DFR. Digital Finance Award. Sopot 2019 Klub Dyrektorów finansowych „Dialog” zaprasza na kongresy Konkursu Dyrektor finansowy Roku, którego od lat jest współorganizatorem.

 • 14.03.2019 Konferencja Windykacja Masowa w wirtualnym świecie 2019 Warszawa To już IV edycja Konferencji „Windykacja Masowa w wirtualnym świecie 2019”. Co roku spotykamy się w gronie ponad 70 praktyków, by śledzić zmiany rynkowe w obszarze windykacji i  ponadto wymienić się cennym doświadczeniem.

 • 7.03.2019 Kongres Sektora FinTech 2019 Warszawa Sektor FinTech istotnie wpływa na sektor usług finansowych w Polsce, rewolucjonizuje sposób funkcjonowania usług finansowych i wiele innych aspektów rynku finansowego. Kongres Sektora FinTech to miejsce otwartej dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących perspektyw i kierunków rozwoju tego sektora, dlatego I edycja Kongresu poruszyła ważne problemy rynku finansowego:

 • 22-23.01.2019 Konferencja Sztuczna Inteligencja i robotyzacja w sektorze finansowym 2019 Warszawa Branża finansowa jest bardzo innowacyjna, szybko się rozwija, jest otwarta na nowe doświadczenia, jest jednym z sektorów wdrażających dynamicznie nowe technologie. Wg raportu PwC sektor finansowy jest jednym z trzech, który najbardziej może skorzystać w najbliższym czasie z technologii opartej o różnego rodzaju AI.

 

Konferencje finansowe 2018

 • 6-7.12.2018 Kongres Consumer Finance 2018 Warszawa Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

 • 29-30.11.2018 XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2018 Warszawa Kongres Finansowania Nieruchomości to doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, mających wpływ na realny kształt rynku mieszkaniowego w Polsce. 

 • 21-22.11.2018 XI Kongres Bankowości Detalicznej 2018 Warszawa Kongres Bankowości Detalicznej to cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej. Jest on częścią Europejskiego Kongresu finansowego, otwartej debaty o bezpieczeństwie finansowym i zrównoważonym rozwoju Europy i Polski. Kongres Bankowości Detalicznej jest wspólnym przedsięwzięciem gdańskiej Akademii Bankowej i PKO Banku Polskiego. Kongres skupia się na aktualnych wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy oraz proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo.

 • 19-20.11.2018 Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2018 Warszawa Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw finansowych w Polsce, wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największy cykliczny projekt kongresu branżowego.

 • 15.11.2018 Konferencji IT@BANK 2018 Warszawa IT@BANK to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie  środowiska informatycznego  z  polskim  sektorem bankowym. Tematyka  tegorocznej edycji dedykowana najnowszym, globalnym  trendom w bankowym  IT oraz wpływu nowych technologii na rozwój i efektywność sektora.  Doroczne spotkanie zainteresowanych środowisk  będzie  dobrą okazją  do  bezpośrednich spotkań managementu  bankowego i technologicznego.  Uczestnictwo w Konferencji potwierdziło blisko 600 zainteresowanych, w tej liczbie reprezentanci środowisk naukowych i przedstawiciele resortów, parlamentu oraz instytucji współpracujących na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.  Organizatorzy: Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek  Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych i Rada Bankowości Elektronicznej  oraz redakcja  „Miesięcznika finansowego BANK”, poza agendą merytoryczną, zaplanowali uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w ramach tegorocznej edycji rankingu IT@BANK 2018.

 • 14-15.11.2018 26 Kongres Controllerów 2018 Gdynia Spotkanie Top Managerów Controllingu i Finansów W świecie biznesu w zawrotnym tempie pojawiają się nowe trendy, narzędzia i filozofie. Coś, co jednego dnia wydaje się futurą, następnego staje się rzeczywistością.

 • 13-14.11.2018 Konferencja V FinTech Digital Congress 2018 Warszawa Jeśli chcesz wiedzieć, co napędza branże, znać aktualne trendy w rozwoju technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego, wydarzenie FinTech & InsurTech Digital Congress jest kluczową pozycją na mapie branżowych eventów. Ogromny potencjał dynamicznie rosnącego sektora, tworzy nową jakość i stymuluje powstawanie innowacyjnych rozwiązań.

 • 13-14.11.2018 Konferencja IV InsurTech Digital Congress 2018 Warszawa Jeśli chcesz wiedzieć, co napędza branże, znać aktualne trendy w rozwoju technologii sektora finansowego i ubezpieczeniowego, wydarzenie FinTech & InsurTech Digital Congress jest kluczową pozycją na mapie branżowych eventów. Ogromny potencjał dynamicznie rosnącego sektora, tworzy nową jakość i stymuluje powstawanie innowacyjnych rozwiązań.

 • 24.10.2018 IX Kongres Antyfraudowy 2018 Warszawa Kongres Antyfraudowy zajmuje się problemem wyłudzeń, fraudów na rynku finansowym. Problem ten jest szczególnie ważny dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Stale rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów, pracowników i podmiotów zewnętrznych, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie ciągłego poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe.

 • 2.10.2018 Kongres Dyrektorów finansowych 2018 Warszawa

 • 2.10.2018 IV Kongres Pośrednictwa finansowego 2018 Warszawa Organizowany od 2015 roku Kongres Pośrednictwa finansowego to największe cykliczne wydarzenia dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń zbudowaną w ten sposób by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora.

 • 27-28.09.2018 Konferencja Credit & Collection Education Days 2018 Warszawa (CCED) Konferencja Credit & Collection Education Days 2018 to pierwsza edycja edukacyjnego wydarzenia z obszaru finansów, windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Spotkanie bez precedensu, które w swoim zamierzeniu ma wyznaczyć nową jakość i nowe kierunku kongresów branż B2C oraz B2B.

 • 18.09.2018 II Konferencja CFO EXCELLENCE 2018 WarszawaJuż po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dorocznym spotkaniu Dyrektorów finansowych - CFO EXCELLENCE 2018.

 • 11.09.2018 Konferencja F&A bez tajemnic 2018 Bydgoszcz The BSS Tour Bydgoszcz: F&A bez tajemnic to już czwarte spotkanie realizowane w ramach ogólnopolskiego cyklu Konferencji organizowanego przez Fundację Pro Progressio. Tematyką wydarzenia będą szeroko pojęte usługi finansowe i związane z nimi procesy. To właśnie ten dział świata biznesu stanowi jedną z głównych grup usług, które najczęściej podlegają outsourcingowi lub centralizacji w ramach centrów usług wspólnych.

 • 18-20.06.2018  VIII Europejski Kongres finansowy 2018 Sopot VIII Europejski Kongres finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy.

 • 26-27.09.2018 Konferencja FinTECH w sektorze finansowym – możliwości, rozwiązania 2018 Warszawa Zainteresowanie banków branżą FinTech jest coraz większe. Liczba firm, które wykorzystują nowoczesne technologie w oferowaniu usług finansowych wzrasta w gwałtownym tempie. Podczas wydarzenia Prelegenci opowiedzą o trendach na rynku i przyszłości współpracy pomiędzy sektorami. Badania wskazują, że relacja banki a spółki FinTech najczęściej dotyczy nowych metod płatności oraz Marketingu cyfrowego.

 • 6.06.2018 Kongres Dyrektorów finansowych 2018 Poznań

 •  22.05.2018 Kongres Sektora Pożyczkowego 2018 Warszawa Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenie dla pozabankowego sektora pożyczkowego.

 • 22.05.2018 Konferencja Credict Risk 2018 Kraków Konferencja Credict Risk o Konferencja dedykowana zarządzającym ryzykiem kredytowym B2B w Polsce i zagranicą.

 • 9.05.2018 Kongres Dyrektorów finansowych 2018 Kraków

 • 10.05.2018 Forum InsurTech Digital Congress 2018 Warszawa

 • 10.05.2018 Forum FinTech Digital Congress 2018 Warszawa

 •  24.04.2018 V Kongres Regulacji Prawnych 2018 Warszawa Coraz częściej pojawiają się projekty i postulaty zmian w przepisach dotyczących procedury dochodzenia roszczeń przez wierzycieli. Aby należycie zaadoptować się do nowej rzeczywistości legislacyjnej KPF przygotowuje projekt poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

 • 19.04.2018 Kongres Dyrektorów finansowych 2018 Lublin

 • 18-19.04.2018 II Konferencja InsurTech Congress 2018 Warszawa  Czy branża insurtech oraz kastomizacja usług pod klienta cyfrowego, a także innowacje technologiczne staną się zagrożeniem dla rynku ubezpieczeń, czy też dostarczą tradycyjnym graczom narzędzi pozwalających rozwijać biznes i tworzyć spójne środowisko?

 • 13.04.2018 Konferencja BlockYard 2018 Gdańsk BlockYard to międzynarodowa Konferencja gromadząca osoby zainteresowane szeroko pojętą technologią blockchain: developerów, inwestorów, startupy, specjalistów z branży FinTech, “górników” oraz entuzjastów kryptowalut.
 • 13.04.2018 Venture Capital Kongres 2018 Warszawa  Zapraszamy na pierwsze w Polsce wydarzenie dedykowane tematyce polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowane do przedstawicieli funduszy venture capital oraz private equity.

 • 12.04.2018 Kongres Dyrektorów finansowych 2018 Gdańsk

 • 10-11.04.2018 11. Insurance Forum 2018 Warszawa XI Insurance Forum to cykliczne wydarzenie zrzeszające najważniejsze osobistości branży ubezpieczeniowej, podczas którego poruszane są kluczowe zagadnienia dotyczące przyszłości oraz nowych rozwiązań technologicznych dla tego sektora.

 • 10-11.04.2018 15. Banking Forum 2018 Warszawa XV Banking Forum to cykliczne, prestiżowe wydarzenie organizowane dla kluczowych osobistości ze świata finansów.

 • 22.03.2018 Kongres Sektora FinTech 2018 Warszawa Sektor FinTech istotnie wpływa na sektor usług finansowych w Polsce, rewolucjonizuje sposób funkcjonowania usług finansowych i wiele innych aspektów rynku finansowego.

 • 14-15.03.2018 Forum Leasingu 2018 Warszawa Forum leasingu 2018 Ikona rakiety Głównym celem spotkania jest prezentacja aktualnych trendów branży leasingu w Polsce, przedstawienie nowych technologii wspierających procesy operacyjne oraz pokazanie dalszych perspektyw rozwoju.

 • 24.02.2018 Konferencja Nowa Era inwestycji 2018 Warszawa  Zapraszamy na pierwszą konferencję inwestycyjną, na której przyczynkiem do dyskusji będzie wpływ zmiennego klimatu geopolitycznego na handel międzynarodowy

 • 6-7.02.2018 VII Kongres Obrotu Wierzytelnościami 2018 Warszawa Kongres OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI w odsłonie VII edycji, połączyliśmy z drugim pionem wydarzenia – Targami.

 • 31.01.2.02.2018 XVIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Istotne zmiany w podatkach w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych CIT i PIT 2018 Warszawa

 • 30-31.01.2018 Konferencja BDO Ogólnopolskie Forum Podatki 2018 Warszawa Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatków.

 • 25.01.2018 III Konferencja Prawo i Podatki 2018 Rzeszów  Podczas tej edycji omawiane będą zagadnienia prawno-podatkowe - w szczególności w związku z wprowadzanymi zmianami w 2018 r.

 • 10.01.2018 Konferencja MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2017 2018 Warszawa Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mają przyjemność zaprosić na konferencję "MSSF w praktyce. Zamknięcie Roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań",

 

Konferencje finansowe 2017

Zapoznaj się z listą kilkanaście Konferencji finansowych 2017 r. W ciągu całego 2017 roku znajdziesz na stronie informacje o prawie 100 Konferencjach finansowych.

 • 7-8.12.2017 Kongres Consumer Finance 2017 Warszawa Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance.

 • 1-2.12.2017 Konferencja Cryptocurrency World Expo Warsaw Summit 2017 Warszawa The Warsaw Summit is attended by the full gamut of the cryptocurrency sector from the biggest exchanges to brokers, payments providers, fintech, miners, traders, ICO participants and cryptomaniacs.

 • 30.11- 1.12.2017 XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2017 Warszawa Kongres Finansowania Nieruchomości to doroczne forum wymiany myśli i doświadczeń wszystkich instytucji i środowisk związanych z finansowaniem nieruchomości, mających wpływ na realny kształt rynku mieszkaniowego w Polsce.

 • 23-24.11.2017 Konferencja Fintech Digital Congress 2017 Warszawa Digitalizacja, postęp technologiczny, antycypacja zmieniających się wymagań klientów cyfrowych, innowacyjne modele biznesowe, zmiany w regulacjach i ujednolicanie rynku usług napędza dynamiczny rozwój branży fintech, mającej coraz szerszy wpływ na obecny i przyszły układ rynku usług finansowych.

 • 23-24.11.2017 Konferencja InsurTech Digital Congress 2017 Warszawa Czy branża insurtech oraz kastomizacja usług pod klienta cyfrowego, a także innowacje technologiczne staną się zagrożeniem dla rynku ubezpieczeń, czy też dostarczą tradycyjnym graczom narzędzi pozwalających rozwijać biznes i tworzyć spójne środowisko?

 • 23.11.2017 Konferencja Split-Payment. JPK. BI. 2017 Bydgoszcz Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) ma obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r. Jesteśmy pierwszych krajem w Europie, w którym Split Payment ma być wdrożony w tak szerokim zakresie.

 • 21-22.11.2017 Kongres Zarządzania Wierzytelnościami 2017 Warszawa Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw finansowych w Polsce, wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największy cykliczny projekt kongresu branżowego.

 • 7.11.2017 Kongres nienieOdpowiedzialni 2017 Odpowiedzialność - ciężar czy szansa? Warszawa NIENIEODPOWIEDZIALNI to idea efektywnej, mądrej i wrażliwej branży finansowej, świadomej swojej roli wobec klientów, współpracowników, społeczeństwa i przyrody.

 • 25-26.10.2017 VI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG 2017 Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na VI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG. Jest to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie, organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG, podczas którego będą mogli Państwo wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy CFO spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką.
 • 24-25.10.2017 IX Forum Financial Performance & Controlling Management 2017 Warszawa Planowanie, optymalizacja i weryfikacja efektywności polityki finansowej firmy na konkurencyjnym i zmiennym rynku to codzienność profesjonalistów odpowiedzialnych za działy finansów i kontrolingu. Forum Financial Performance & Controlling Management jest platformą służącą dostarczeniu skutecznych odpowiedzi na te wyzwania.

 • 24.10.2017 Kongres Antyfraudowy 2017 Warszawa Kongres Antyfraudowy zajmuje się problemem wyłudzeń, fraudów na rynku finansowym. Problem ten jest szczególnie ważny dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Stale rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów, pracowników i podmiotów zewnętrznych, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie ciągłego poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe.

 • 19.10.2017 VI Forum Usług Płatniczych 2017 Warszawa Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji to organizatorzy VI Forum Usług Płatniczych.

 • 4-5.10.2017 XIV Warsaw International Banking Summit 2017 Warszawa Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to cykliczne, prestiżowe wydarzenie realizowane od lat z powodzeniem i cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród liderów sektora finansów. Każda kolejna edycja gwarantuje pełną frekwencje wśród uczestników.

 • 4-5.10.2017 X Konferencja Insurance Forum 2017 Warszawa Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to cykliczne, prestiżowe wydarzenie realizowane od lat z powodzeniem i cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród liderów sektora finansów. Każda kolejna edycja gwarantuje pełną frekwencje wśród uczestników.

 • 03.10.2017 II Kongres Pośrednictwa finansowego 2017 Warszawa Organizowany od 2015 roku Kongres Pośrednictwa finansowego to największe cykliczne wydarzenia dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Kongres jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń zbudowaną w ten sposób by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora.

 • 28.09.2017 Kongres Dyrektor finansowy Roku 2017 Warszawa Po raz trzynasty zapraszamy do rywalizacji o prestiżowy tytuł Dyrektor finansowy Roku. Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie managerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, których cechuje profesjonalizmem, etyka i skuteczność w działaniu. Kapituła nagrodzi osoby, które stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.
 • 27.09.2017 International Biometric Congress 2017 Warszawa The International Biometric Congress (IBC) is an international conference on the use of biometrics in banking. It is the largest conference on this subject in Central and Eastern Europe.

 • 19.09.2017 III Konferencja Optymalizacja w Przedsiębiorstwie 2017 Konferencja BDO Warszawa Jak z sukcesem stosować rozwiązania podatkowe, które sprzyjają rozwojowi firmy Nowe regulacje, zaostrzanie dotychczasowych przepisów podatkowych, a także masowe kontrole to w ostatnim czasie rzeczywistość przedsiębiorców. Nie sprzyja to rozwojowi biznesu, bo właściciele firm z jednej strony z wielką ostrożnością podchodzą do możliwości optymalizacyjnych, a z drugiej zastanawiają się czy dotychczasowe rozliczenia nie doprowadzą ich do kosztownego konfliktu z fiskusem. To sytuacja niekiedy paraliżująca osoby parające się działalnością gospodarczą.

 • 19.09.2017 Forum Controllingu finansowego 2017 Warszawa Działy controllingu skupiają, bowiem istotne dane potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji w firmie. W programie 1-dniowego spotkania proponujemy kilka prelekcji oraz  tematy do wyboru w 3 sesjach równoległych.

 • 5.09.2017 Kongres Obsługi Gotówki 2017 Warszawa Kongres jest otwartą platformą dyskusji pomiędzy głównymi uczestnikami rynku, a dostawcami technologii.

 • 20.06.2017 Konferencja CFO Excellence 2017 Warszawa Przed Dyrektorem Finansowym stoi szereg wyzwań wymagających ogromnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Co więcej, wyzwania te, z roku na rok ewoluują, najważniejszą więc rolą Nowoczesnego CFO jest nadążanie i ciągle dostosowywanie się do tychże zmian. Wiem, jak ważny dla Państwa jest ciągły rozwój, a efektywne zarządzanie budżetem, działem finansowym, procesami operacyjnymi oraz ludźmi jest ogromnym wyzwaniem dla każdego lidera. Dołożyłam więc wszelkich starań, aby stworzyć Państwu przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz kreowania nowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania finansami firmy i nie tylko!
 • 8.06.2017 IX Konferencja Finansów Komunalnych - Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego 2017 Warszawa Przedmiotem tegorocznej, już IX edycji Konferencji , będzie dyskusja nad zasobami, którymi samorząd terytorialny dysponuje podczas realizacji zadań bieżących oraz zaspakajania przyszłych potrzeb. Kolejna kwestia, która zostanie poruszona to różnorodne formy organizacji i finansowania zadań samorządu uwzględniające zarówno zewnętrzne oczekiwania, jak i dostępne zasoby oraz potencjał poszczególnych jednostek.

 • 7-9.06.2017 Konferencja Jubileuszowa IIA Polska 2017 Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość Warszawa W trakcie Konferencji poruszane będą kwestie związane z odpowiedzialnym działaniem organizacji oraz roli jaką audyt w tym procesie może odegrać, ze szczególnym uwzględnieniem problemów etycznych, skomplikowanego środowiska prawnego oraz wyzwań jakie niesie za sobą rynek pracy. Sesje tematyczne w trzech blokach (zarządzanie i finanse, IT i Cybersecurity oraz GRC) będą przeplatane sesjami plenarnymi oraz panelami dyskusyjnymi.
 • 6.06.2017 II Konferencja Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w windykacji 2017 Warszawa Świat to liczby i matematyka a windykacja to statystyka i wyniki. Zapraszamy na II edycję wydarzenia: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w windykacji.

 • 5-7.06.2017 VII Europejski Kongres finansowy 2017- Europejski Kongres finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Europejski Kongres finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów, Konferencji i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.
 • 2-4.06.2017 Konferencja Wall Street 21 2017 Wrocław rok 2017 z całą pewnością będzie wyjątkowy, podobnie jak zbliżająca się kolejna Konferencja WallStreet. To już 21 raz, kiedy będziemy mogli spotkać się w trakcie tego wyjątkowego wydarzenia. Jak zawsze obiecuję, że będzie to wydarzenie na najwyższym merytorycznym poziomie. Będzie także inspiracją dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce oraz wszelkich środowisk z nim związanych.

 • 17.05.2017 3. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych 2017 Warszawa W ostatnich kwartałach byliśmy świadkami wielu ważkich wydarzeń o skali światowej. Zmiany dotknęły nie tylko sferę polityki, ale również gospodarki. Jak odnaleźć się w tym coraz szybciej zmieniającym się krajobrazie, czy nadszedł czas, by przystanąć i zacząć zbierać siły w oczekiwaniu na kryzys? A może na odwrót, szybkie zmiany stwarzają wyjątkowe okazje inwestycyjne? Jeśli tak, gdzie w tej mozaice znajduje się Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej? Czy da się stworzyć wiarygodne prognozy, a może została nam tylko szklana kula?

 • 11-12.05.2017 VII Forum Dyrektorów finansowych 2017 Warszawa Forum Dyrektorów finansowych to doroczne spotkanie elity polskich CFO reprezentujących firmy z listy 1000 spółek o najwyższych przychodach. Od 7 lat tworzymy platformę dla profesjonalistów zarządzania finansami służącą dyskusji o sprawdzonych strategiach i wyzwaniach dnia codziennego CFO oraz wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk. Naszym celem jest dostarczenie Państwu zestawu najwyższej jakości inspiracji, informacji i narzędzi, prowadzących do doskonalenia Państwa praktyki, w gronie elity polskich Dyrektorów finansowych.

 • 9.05.2017 Konferencja Sage Ograniczenie ryzyka w rozliczeniach VAT 2017 Warszawa Dowiesz się jak wyjść naprzeciw kluczowym wyzwaniom dla biur rachunkowych i nie dasz się złapać w pułapkę przestępstw związanych z podatkiem VAT. Nasi eksperci podzielą się wiedzą, dzięki k tórej m.in. ograniczysz ryzyko wynikające z prowadzenia księgowości, zidentyfikujesz kontrahenta wykreślonego z rejestru podatników VAT czy wyeliminujesz możliwość pojawienia się błędu. Pamiętaj, karane są także błędy nieumyślne!

 • 31.03.2017 Kongres ICV 2017 Warszawa Europejscy eksperci controllingu potwierdzają, że zaawansowane umiejętności analityczne to kluczowe i najbardziej pożądane kompetencje controllerów w najbliższych latach. Najbliższy Kongres ICV poświęcamy tej tematyce.

 • 28.03.2017 I Kongres Sektora FinTech 2017 Warszawa I edycja Kongresu Sektora FinTech odbędzie się 28 marca 2017 r. w Hotelu Marriott w Warszawie, pod hasłem – w kierunku fintegration. Sektor FinTech istotne wpływa na sektor usług finansowych w Polsce, rewolucjonizuje sposób funkcjonowania usług finansowych i wiele innych aspektów rynku finansowego. Kongres Sektora FinTech ma być miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące perspektyw i kierunków rozwoju tego sektora.

 • 24-25.03.2017 Konferencja Expo FXCUFFS 2017 Kraków Konferencja FxCuffs to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie zrzeszające branżę rynku walutowego. Wydarzenie przyciąga ekspertów, przedstawicieli najważniejszych instytucji w branży, jak i klientów instytucjonalnych oraz detalicznych.

 • 23.03.2017 Konferencja Sukces Sztuki 2017 Warszawa Konferencja SUKCES SZTUKI to odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą na rynku sztuki w ciągu ostatnich lat. Będzie ona służyć budowaniu i rozwijaniu w Polsce profesjonalnego artystycznego kunsztu.

 • 21-22.03.2017 V Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych 2017 Organizowane do tej pory z inicjatywy Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) cztery kongresy płatności bezgotówkowych okazały się dużym sukcesem merytorycznym i organizacyjnym oraz wpisały w kalendarz tego typu wydarzeń poświęconych obrotowi bezgotówkowemu w Polsce.

 • 10-12.03.2017 VII Konferencja Izby Domów Maklerskich 2017 Silny krajowy rynek kapitałowy powinien być jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ wspiera budowę i rozwój innowacyjnej gospodarki z centrami kompetencji i zarządzania w kraju - to temat XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich. Najważniejsze wydarzenie na rynku kapitałowym

 • 1-2.02.2017 Konferencja FinTech w sektorze bankowym – implementacja nowych rozwiązań 2017 Warszawa. Konferencja FinTech w sektorze bankowym – implementacja nowych rozwiązań 2017 tematy:     FinTech w sektorze bankowym – aspekty prawne.     Dystrybucja produktów FinTech do Klientów banku.     Jak wykorzystać FinTech do usprawnienia procesów bankowych – sprawdzone sposoby.     Modele współpracy przy wdrażaniu rozwiązań FinTechowych.     Współpraca FinTech – Bank – case study.     Analiza wdrożonych aplikacji FinTech w Bankach – case study.     Ograniczenia i ewentualne błędy przy wdrożeniu rozwiązań FinTechowych

 • 26-27.01.2017 XIII Doroczna Konferencja Podatkowa 2017 Warszawa Zmiany w podatku dochodowym (CIT) na rok 2017, Podatek VAT - najnowsze interpretacje oraz orzeczenia sądowe

 

Konferencje finansowe 2016

Na stronie Kreatorzy.eu opublikowaliśmy prawie 100 Konferencji finansowych w 2016 roku.

Konferencje finansowe 2016 obejmują bardzo wiele wydarzeń, w tym szczególnie warte odnotowania, które zamieszczamy na poniższej liście. Znajdujące się na niej Konferencje finansowe 2016 stanowią albo edycje wydarzeń doskonale znanych w branży, albo też imprezy przygotowywane po raz pierwszy lub jednorazowo.

 • 8-9.12.2016 XII Kongres Consumer Finance - Kongres jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęcony perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance. Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.
 • 13.10.2016 Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku? - Istotą Konferencji finansowej organizowanej w ramach projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI jest zwrócenie uwagi branży finansowej na jej współczesne wyzwania w tym konieczność przewartościowania swoich dotychczasowych zachowań rynkowych, nowego spojrzenia na rolę branży finansowej oraz potrzebę kreowania odpowiedzialnych postaw społecznych, służących budowaniu relacji opartych na zaufaniu i wiarygodności.
 • 12.10.2016 VI Konferencja finansowa. Konferencja Audyt wewnętrzny i jego relacje z interesariuszami 2016 Warszawa W czasie Konferencji poruszane będą tematy związane z rolą audytu wewnętrznego w organizacji i jego wpływu na jej funkcjonowanie. Będziemy dyskutować o kwestiach związanych z relacjami audytu wewnętrznego z pozostałymi funkcjami w instytucjach, również w kontekście Kodeksu Etyki oraz cyberbezpieczeństwa. Przedstawione zostaną techniki negocjacyjne do wykorzystania w rozmowach z trudnymi klientami. Kto wystąpi: dyrektorzy audytu z wiodących instytucji finansowych w kraju oraz wybitni specjaliści spoza audytu.

 • 13-15.06.2016 VI Europejski Kongres finansowy – Kapitał XXI wieku Po raz szósty spotkaliśmy się na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie, aby zastanowić się nad najważniejszymi szansami i wyzwaniami dla sektora finansowego oraz by przedstawić polski punkt widzenia w europejskiej debacie na temat bezpieczeństwa finansowego i rozwoju gospodarczego. Tak jak w poprzednich latach zaproponowaliśmy rozwiązania ukierunkowane na wspólny sukces Polski i Europy. Europejski Kongres finansowy wyróżnia bowiem to, że nie tylko diagnozuje rzeczywistość, ale przede wszystkim stara się pomóc zmienić ją na lepszą.
 • 19.05.2016 XVI Konferencja finansowa TNS Polska 6 szans na wzrost - Biznes karmi się dobrze wykorzystanymi szansami i okazjami. Aby rósł i się rozwijał, szansę trzeba dostrzec, obrać strategię jej złapania, a potem przy jej udziale budować więź z klientem. W TNS od lat obserwujemy rynki finansowe, widzimy szanse, które dobrze podjęte budują siłę banków i towarzystw ubezpieczeniowych, widzimy też takie, które uchwycone zbyt wcześnie lub nieumiejętnie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

 

Konferencje finansowe 2015

Bardzo ciekawe Konferencje finansowe 2015 zawiera poniższa lista. Z roku na rok wydarzeń w branży finansowej przybywa. Z jednej strony wzrasta zainteresowanie tą tematyką, z drugiej – firmy stają przed koniecznością podnoszenia kwalifikacji, aby skuteczniej konkurować na rynku. Konferencje finansowe 2015 stworzyły wiele okazji do interesujących dyskusji i zdobywania cennej wiedzy.

 • 15.06.2015 III Małopolskie Forum finansowe III Małopolskie Forum finansowe to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą firm i instytucji finansowych oraz konsultingowych w zakresie możliwości rozwoju własnej firmy oraz pozyskania źródeł finansowania.
 • 21.05.2015 XV Konferencja finansowa TNS Polska I żyli długo i szczęśliwie... ? -Motywem przewodnim tegorocznej Konferencji będą zmieniające się potrzeby klientów instytucji finansowych w różnych fazach ich życia. Jakich produktów poszukują klienci najmłodsi, wchodzący w dorosłe życie, jakich zakładający rodziny, a jakich seniorzy? Jak się z nimi komunikować? W każdej z tych grup kryje się znaczny potencjał biznesowy – jak zatem przyciągnąć klientów w różnym wieku, aby ten potencjał w pełni wykorzystać?  Na te i inne pytania odpowiemy w naszych wystąpieniach.
 • 20-21.05.2015 Konferencja finansowa Capital Market Days: O spółce której wyszło, czyli od produkcji w garażu do ratingu AAA - Konferencja pozwoli zrozumieć młodym ludziom, jakie możliwości niesie dla nich rynek kapitałowy oraz świat finansów. Pozwoli również poznać tajniki prowadzenia biznesu i rozwoju własnego przedsiębiorstwa w sytuacjach doskonałych pomysłów oraz niewielkiego kapitału startowego.
 • 24.09.2015 FinBlog 2015 – Konferencja blogerów finansowych dla Czytelników blogów

 

Konferencje finansowe 2014

Poniższy wykaz obejmuje najbardziej istotne i najciekawsze Konferencje finansowe 2014. Choć jest to lista wydarzeń, które już się odbyły, warto wynotować niektóre z nich – po pierwsze ze względu na ciekawe wnioski, kształtujące wizerunek branży. Po drugie – z racji tego, że część spośród wydarzeń przedstawionych na liście Konferencje finansowe 2014 ma charakter cykliczny.

 • 24.11.2014 Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki - Wydarzenie w warszawskim hotelu Sheraton przygotowała Grupa PTWP SA (wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, portalu wnp.pl, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach) wspólnie z Izbą Domów Maklerskich oraz Związkiem Banków Polskich. Była to już druga nasza Konferencja, po ubiegłorocznej, skierowana do branży finansowej i sektora przedsiębiorstw. Wśród innych spotkań poświęconych szeroko rozumianym finansom - bardzo często obracających się w zamkniętym kręgu specjalistów z rynku finansowego - z pewnością wyróżniają oba wydarzenia i audytorium, i sposób ukazywania tematów.
 • 29-30.09.2014 VI Konferencja Finansów Komunalnych Efektywne zagospodarowanie środków finansowych przez jst w nowej perspektywie unijnej – aktualne wyzwania - Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych. Tematyka Konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach: Doświadczenia 20 lat finansów samorządowych (2009), Zadania własne gmin - czy art. 6 i 7 u.s.g. można „odmrozić” (2010), finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2011), System nadzoru i kontroli nad finansami komunalnymi (2012) i wreszcie Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów (2013).
 • 17-19.09.2014 Konferencja Inwestycje finansowe i Ubezpieczenia - Konferencja INWEST stanowi od wielu lat prężne forum prezentacji myśli naukowych i rezultatów nowych badań z obszarów teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

 

Konferencje finansowe należą do najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży. Bardzo często ich organizatorami są firmy audytorskie oraz specjalizujące się w doradztwie finansowym. Tematyka Konferencji finansowych zgodna jest z aktualnymi tematami, które nurtują specjalistów i pracowników, związanych z branżą. Bardzo wiele miejsca poświęca się jednak także prognozom i trendom.

Konferencje finansowe cieszą się ogromnym powodzeniem, ponieważ stwarzają okazję do dyskusji i wysłuchania najbardziej cenionych ekspertów. To niezbędny element rozwoju zawodowego dla wszystkich osób, które poważnie traktują swoją branżę.

Z roku na rok w Polsce organizuje się coraz więcej dużych wydarzeń dla branży finansowej. Z tego względu Konferencje finansowe 2017 stanowią przegląd niezwykle wartościowych imprez o dużej wartości merytorycznej. Przedsiębiorstwa z branży finansów – jeśli chcą utrzymać się na rynku – muszą dbać o profesjonalną jakość usług. Te Konferencje finansowe 2017 szczególnie im w tym pomogły:

Kalendarz konferencji

Luty   2019
P W S C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Newsletter

captcha 

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.