Konferencja Summit EOIF GigaCon Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie Warszawa 2017

Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wieloletnie doświadczenie w propagowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala nam stworzyć wydarzenie łączące potrzeby ich dostawców i odbiorców.

Konferencja Summit EOIF GigaCon 2017 – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie agenda 26.07

 • Nie da się”, „Robimy tak od zawsze”, czyli doświadczenia z wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Banku Spółdzielczym w Sztumie – Tomasz Leszczyński (Bank Spółdzielczy w Sztumie) Prezentacja mająca na celu pokazania jakie zmiany nastąpiły po wprowadzeniu elektronicznego obiegu w Banku.
 • Wykład Firmy WEBCON – Sponsora Głównego Konferencji
 • Wykład Firmy Paperless
 • Wykład Firmy DSA
 • Wykład Firmy HP
 • ELO ECM Suite — Poczuj cyfrowa przewagę – Elke Schoenemann (ELO Digital Office) ELO ECM Suite 10 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne, cyfrowe zarzadzanie informacja w Państwa firmie. ELO ECM Suite 10 dostosowuje się do indywidualnych wymagań, zapewniając w ten sposób wydajne procesy i ukierunkowany przepływ informacji. Wszystkie informacje istotne dla firmy są przechowywane w ustrukturyzowanej formie w jednym miejscu i zarządzane przez cały cykl życia w logiczny sposób i z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. W ten sposób ELO ECM Suite 10, jako centralna platforma informacyjna, skupia cała wiedze o przedsiębiorstwie, a także umożliwia łatwy i natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji. Dzięki temu można szybko reagować i udzielać informacji. Pomocne są przy tym inteligentne mechanizmy wyszukiwania.
 • Wykład Firmy Elliteq
 • Rozumiemy się bez słów – efektywne zarządzanie przepływem informacji – Pavel Arno i Małgorzata Oleś (Tecna Sp. z o.o.) Wygodne dla użytkownika technicznego narzędzie informatyczne niekoniecznie musi być dobre dla managera biznesowego. Wspólnym obszarem, gdzie komfortowo czuje się zarówno biznes jak i IT są systemy klasy BPMS, jako odpowiednie narzędzia do zwinnego sterowania przepływem informacji. Na podstawie systemów informatycznych rodziny Aurea zostanie przedstawiona synergia wiedzy technicznej i biznesowej, znacznie zwiększająca możliwości ciągłego usprawnienia komunikacji w firmie.
 • Wykład firmy X-System
 • Wykład Firmy Konica Minolta Business Solutions Polska
 • Wykład Firmy Axence – Jakub Kralka (Axence)
 • Rola klienta w procesie wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów – o sprawnym zarządzaniu zmianą – Edyta Wojtas (SaldeoSMART, BrainSHARE IT) Dlaczego dogłębna analiza dostępnych rozwiązań i wybór rzetelnego wykonawcy nie gwarantuje sukcesu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów? Czym jest zmiana w organizacji i jak sobie z nią radzić? Dlaczego podejście zwinne można stosować nie tylko do projektów związanych z tworzeniem oprogramowania?
 • Wykład Firmy Kofax
 • Oświadczenia woli składane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w praktyce firmowej – Olga Zinkiewicz i Tomasz Będźmirowski (MERITUM Kancelaria Radców Prawnych) W praktyce firm często budzi wątpliwość w jakich sytuacjach można wykorzystywać instytucję podpisu elektronicznego lub znakowania czasem w formie elektronicznej, szczególnie w sytuacjach kontaktów zawieranych z podmiotami zza granicy. Wystąpienie wyjaśni, na co przedsiębiorcy powinni zwracać szczególną uwagę w tego rodzaju sytuacjach.
 • Implementacja unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Prace Ministerstwa Cyfryzacji oraz wytyczne organów unijnych) – Marcin Zdrożny (Fundacja Wiedza to Bezpieczeństwo)

Konferencja Summit EOIF GigaCon 2017 – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 27.07

Sesje równoległe

Sesja A

 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Szpitalu Wolskim w Warszawie – Studium przypadku – Krzysztof Szmigielski (Szpital Wolski w Warszawie) Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce służby zdrowia jest dużym wyzwaniem. Podczas wdrożenia w Szpitalu Wolskim w Warszawie przekonaliśmy się, że niezmiernie ważnym problemem jest właściwe poznanie przedsiębiorstwa w którym wdraża się rozwiązanie. Brak zrozumienia zasad działania jednostki może doprowadzić do poważnych problemów. W krótkiej prezentacji przedstwione zostaną największe problemy wynikłe podczas wdrożenia, oraz sposób ich rozwiązania.
 • Wykład Firmy WEBCON – Sponsora Głównego Konferencji Wykład Firmy Paperless
 • Wykład Firmy DSA
 • Wykład Firmy BeOne – Marcin Makowski
 • Więcej dobrej energii – procesowe wsparcie rozwoju еko-еnergii w Polsce. Studium przypadku – Pavel Arno i Małgorzata Oleś (Tecna Sp. z o.o.) Prezentacja przybliży możliwości Platformy Aurea BPMS z zakresu elastycznego zarządzania procesami sprzedaży, instalacji i serwisowania wyrobów firm produkcyjnych na przykładzie wdrożenia systemu Aurea Sales & Service dla jednego z największych producentów paneli fotowoltaicznych.
 • Wykład Firmy Konica Minolta Business Solutions Polska
 • Od skanowania do raportowania – Przemysław Sołdacki (Astrafox) Cały współczesny biznes opiera się na informacji oraz jej przetwarzaniu. Informacja daje przewagę konkurencyjną, dlatego właściwe zarządzanie nią jest kluczowe dla prowadzenia biznesu. Na rynku istnieje wiele systemów do elektronicznego obiegu dokumentów. Podczas prelekcji pokażemy co dobry system obiegu dokumentów powinien posiadać oraz co wyróżnia platformę Amodit spośród innych rozwiązań.

Sesja B

 • Ochrona danych osobowych, co zmienia RODO? -  Maciej Jurczyk (ODO 24) Pozostał niecały rok na dostosowanie procesów do nowych przepisów jakie wymusza unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas wykładu skupimy się na trzech kluczowych elementach związanych z tematyką konferencji:  72 h – tylko tyle czasu masz na zgłoszenie incydentu związanego z ochroną danych, jak zorganizować proces obiegu informacji aby spełnić ten wymóg,  dane w chmurze, na co zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy aby być zgodnym z RODO,  prywatność w fazie projektowania – o czym musimy pamiętać projektując nasze usługi.
 • ELO ECM Suite – Praca pod ELO – jak to wygląda – Elke Schoenemann (ELO Digital Office) Praktyczny pokaz: Zostaną dokumenty archiwizowane, dodajemy słowa kluczowe, startuje obieg dokumentów, zdefiniujemy terminy przypomnień, Dokumenty, maile formularze zostaną archiwizowane, Wyszukiwanie w Repozytorium, Dopasowanie interfejsu ELO do konkretnych potrzeb…
 • Wykład Firmy Elliteq
 • Wykład Firmy X-System
 • Wykład Firmy Kofax
 • Transfer plików wewnątrz i na zewnątrz organizacji – kiedy może być niebezpieczny?– Marta Zborowska (CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o.)Czy zastanawiałeś się kiedyś jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa IT Twojej firmy generuje nieprawidłowy przesył danych? Niezależnie czy jest to migracja danych między systemami czy wysłanie maila z najprostszym załącznikiem – bezpieczeństwo danych jest zagrożone ich utratą, infrastruktura zagrożona uszkodzeniem, zaś firma jest narażona na ogromne straty finansowe. Sprawdź jak się im oprzeć przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wewnętrznymi zasadami i wymogami, jak zniwelować ryzyko związane z chmurowym udostępnianiem plików oraz jak ochronić dane i infrastrukturę przed największym zagrożeniem – czynnikiem ludzkim i błędami w procedurach przesyłu danych.

 

 

Sesja wspólna

 • Jak sprawić by ludzie korzystali z elektronicznego obiegu informacji – Wiesław Grabowski (Szkoła Zarządzania Zmianą) Każde wdrożenie systemu informatycznego to zmiana organizacyjna, a jak pokazują badania w 70% przypadków nie osiąga się założonych celów biznesowych. Podstawowe przyczyny to prowadzenie wdrożenia w sposób, który wywołuje opór po stronie pracowników i ich brak zaangażowania, a w skrajnych przypadkach wręcz jego sabotowanie. W czasie prelekcji pokażę jak wykorzystać zwinność w celu uniknięcia tych pułapek i angażować pracowników, na których wdrożenie ma wpływ.
 • Wykład o Jednolitym Pliku Kontrolnym Małgorzata Samborska (Grant Thornton)
 • Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 przed wdrożeniem systemów klasy EOIF – po co i jak. – Piotr Biernacki (MGX Infoservice/SQAM) Narzędzia do realizacji elektronicznego obiegu informacji zawierają często graficzne konfiguratory przebiegu procesów. Firmy często reklamują się, że dzięki tym konfiguratorom nie trzeba modelować procesów wszystko da się zrobić w narzędziu EOIF podczas implementacji narzędzia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy warto zdać się na analizę procesów dopiero podczas wdrożenia, pokażemy jak modelować procesy i ja weryfikować zdolność do ich prawidłowego przygotowania.

 

 

Konferencja Summit EOIF GigaCon Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie Warszawa  tematy :

 • Dokumenty w chmurze
 • Rozwiązania mobilne
 • Workflow zarządzanie procesami biznesowymi
 • Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
 • Masowe wydruki
 • Automatyzacja obsługi faktur
 • Portale korporacyjne inter/intra/extranet
 • Systemy OCR/OMR
 • PKI dokument elektroniczny
 • Narzędzia back-office
 • Praca grupowa
 • KONFERENCJA SKIEROWANA DO:
 • szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji,
 • do osób z branż: informatycznej, bankowej, finansowej, ubezpieczeń, administracji oraz telekomunikacji i przemysłu.

UDZIAŁ W KONFERENCJI BEZPŁATNY!* Opłata rejestracyjna dla przedstawicieli firm posiadających rozwiązania informatyczne z zakresu zagadnień poruszanych na konferencji 500 PLN + VAT

 

Szykujemy dla uczestników również inne atrakcje, czyli pokaz technologii (m.in. druk 3D), strefę relaksu oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: PTI Oddział Mazowiecki oraz IEEE Computer Society Polska.

Cały czas uzupełniamy wydarzenie – pojawiać się będą nowi wystawcy, tematy prelekcji i inne informacje. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej konferencji na bieżąco.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, aczkolwiek jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja, którą wraz z innymi szczegółami znajdą Państwo na stronie:  http://gigacon.org/event/eoif_summit_17/

Stadion PGE Narodowy, al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Szczegóły

Początek konferencji 26-07-2017 9:00
Koniec konferencji 27-07-2017 15:20
Cena Darmowa
Organizator BAMT Sp. z o.o. Sp. k.
Tagi Konferencja IT 2017, konferencja biznesowa 2017, konferencja Warszawa 2017
Kontakt do organizatora

http://gigacon.org/event/eoif_summit_17

Rodzaj konferencji konferencja darmowa
Typ konferencji biznesowa
Województwo mazowieckie
Miasto Warszawa
Adres Stadion PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa
Lokalizacja
Warszawa
Warszawa, Polska
Warszawa
Podziel się informacją: