29-30.10.2019 Konferencja CYBERSEC - European Cybersecurity Forum 2019 Katowice

Zapoczątkowany w 2015 roku CYBERSEC jest coroczną konferencją typu public policy, poświęconą strategicznym aspektom cyberprzestrzeni oraz globalnej rewolucji technologicznej, wykorzystującą sprawdzoną formułę opartą na połączeniu wiedzy ekspertów i profesjonalistów z różnych dziedzin, w celu opracowania praktycznych rekomendacji. CYBERSEC to nie tylko konferencja, to także proces tworzenia prężnie rozwijającej się międzynarodowej społeczności, skupionej na cyberbezpieczeństwie i partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Naszą misją jest budowa europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa oraz platformy współpracy dla rządów, organizacji międzynarodowych i kluczowych firm sektora prywatnego.

CYBERSEC obejmie szereg nowych formatów i wydarzeń, kierowanych do całego spektrum ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli firm zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa w celu zabezpieczenia cyfrowego DNA świata w sposób możliwie jak najbardziej sprzyjający współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Konferencja CYBERSEC - European Cybersecurity Forum 2019 tematy

  • ŚCIEŻKA PAŃSTWO Cyberprzestrzeń zrewolucjonizowała funkcjonowanie współczesnych państw. Polityki publiczne powinny zostać dostosowane do nowych, cyfrowych realiów. Celem ścieżki Państwo jest budowanie wielopodmiotowej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Analizie poddane zostaną aktualne działania legislacyjne i najważniejsze wyzwania w tym obszarze. Eksperci omówią m.in. kwestie związane z tworzeniem efektywnych strategii publicznych.
  • ŚCIEŻKA OBRONA Skuteczna obrona współczesnych państw wymaga zbudowania efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia cyfrowe niosą za sobą konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian na poziomie planistycznym, organizacyjnym i technicznym, a także wzmocnienia międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Celem dyskusji jest wypracowanie rekomendacji obejmujących budowę systemu cyberobrony na poziomie poszczególnych państw oraz organizacji
  • międzynarodowych.
  • ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ Cyberprzestrzeń to stale ewoluujące środowisko, a zachodzące w nim zmiany oddziaływują na wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania cyberzagrożeniom jest obserwacja aktualnych trendów i nieustanne prognozowanie kierunków rozwoju sektora cyber w przyszłości. Celem dyskusji ekspertów jest przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań służących społeczeństwom informacyjnym. Ścieżka Przyszłość poświęcona jest także promowaniu inwestycji wiodących światowych funduszy w najbardziej obiecujące europejskie startupy.
  • ŚCIEŻKA BIZNES Sektor prywatny stanowi kluczowy element cyfrowego ekosystemu. Z jednej strony, podmioty komercyjne narażone są na coraz bardziej intensywne i wyrafinowane cyberataki, z drugiej, dostarczają zaawansowane produkty i usługi w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami. W obliczu nowych wyzwań płynących z sieci, cyberbezpieczeństwo to nieodłączny element całościowej strategii biznesowej. Celem ścieżki Biznes jest wypracowanie rekomendacji obejmujących zaangażowanie biznesu w proces umacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

https://cybersecforum.eu/pl/poland/o-konferencji/

The Kosciuszko Institute

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.