12. Konferencja Warsaw International Banking Summit 2016

XII Warsaw International Banking Summit to już dwunasta edycja cyklicznej, prestiżowej konferencji Banking Forum. Jest to wydarzenie, w którym od początku udział biorą kluczowe osobistości funkcjonujące w sektorze bankowym i ci, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora (przedstawicieli administracji centralnej, regulatora) oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami.

Celem Forum jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów pomiędzy dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz nawiązania nowych kontaktów z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją. Mocno ugruntowana pozycja, poparta jedenastoma przeprowadzonymi w sukcesem edycjami, czyni Forum regularnym miejscem spotkań najważniejszych osób, które podsumowują ostatnie miesiące, analizują następujące zmiany i trendy, dyskutują o rekomendacjach na przyszłość.

Podczas każdej edycji wydarzenia eksperci oraz autorytety z rynku bankowego dyskutują nad tematyką dotyczącą aktualnych problemów, wyzwań globalnych i lokalnych oraz najważniejszych bieżących zagadnień z rynku bankowego. Zakres merytoryczny współkreowany jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Pana Mariusza Grendowicza. W jej skład wchodzą prezesi banków, przedstawiciele administracji oraz największych dostawców usług i rozwiązań. Grono prelegentów stanowią ponadto uznani eksperci oraz autorytety reprezentujące sektor bankowy i pokrewne.

Wszystko to sprawia, ze Banking Forum jest unikalną i prestiżową platformą wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Projekt realizowany jest symultanicznie w ramach jesiennego Spotkania Liderów 2016 Bankowości i Ubezpieczeń, razem z VIII Insurance Forum. Połączenie tych wydarzeń pokrywa wszystkie najważniejsze problemy, z jakimi boryka się sektor finansowy. Gwarantuje również obecność najważniejszych przedstawicieli wszystkich wyżej wymienionych branż.

12. Konferencja Warsaw International Banking Summit 2016 program dzień 1

Wystąpienie Gościa Specjalnego Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Panel dyskusyjny Czy, i w jakim stopniu, Brexit wpłynie na polski sektor finansowy?

 • Regulacje i polityka nadzorcza w stosunku do instytucji finansowych
 • Brexit, a repolonizacja branży bankowej
 • Osłabienie złotego i konsekwencje
 • Przecena aktywów, w tym akcji, i ich niższa atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów
 • Stopy procentowe
 • Ograniczony dostęp do kapitału dla polskich przedsiębiorców
 • Ryzyko kredytowe w bankach
 • Przyszłość OFE i ich rola w gospodarce
 • Budżet unijny przed i po 2020
 • Eksport do Wlk. Brytanii
 • Polacy zamieszkujący w Wlk. Brytanii i ich przepływy finansowe

Moderator: Maciej Głogowski, Szef Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Józef Wancer, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank BGŻ BNP Paribas
 • Paweł Świeboda, Deputy Head, European Political Strategy Centre, European Commission
 • Adam Uszpolewicz, Prezes Zarządu, Aviva
 • Sławomir Sikora, Prezes Zarządu, Bank Handlowy

Panel Dyskusyjny Kto sfinansuje rozwój gospodarczy Polski i „Plan Morawieckiego”?

 • Banki i ich gotowość wspierania inwestycji w czasach CRD4 i podatku bankowego
 • Ubezpieczyciele i ryzyko kredytowe – czy zwiększy się udział firm ubezpieczeniowych w bezpośrednim finansowaniu gospodarki?
 • Brexit i dostępność środków unijnych przed i po 2020
 • Przyszła rola OFE
 • Jak zwiększyć gotowość przedsiębiorców do inwestycji w polską gospodarkę?
 • Rola Polskiego Funduszu Rozwoju, jako katalizatora przepływów prywatnych do polskiej gospodarki
 • Fundusze infrastrukturalne – wielki nieobecny na polskim rynku
 • Fundusze private equity i venture capital – co wstrzymuje ich aktywniejsze zaangażowanie?
 • Giełda warszawska – cały czas atrakcyjna dla inwestorów?
 • Alternatywne źródła finansowania: uzupełnienie oferty banków czy alternatywa dla nich?

Moderator: Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Marek Czerski, Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • Arkadiusz Pędzich, Partner Zarządzający CEE, Allen&Overy
 • Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska
 • Paweł Świeboda, Deputy Head, European Political Strategy Centre European Commission
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Director for EU Banks in the Financial Institutions Group EBRD
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka, Lewiatan *
 • Peter Haykowski, Senior Investment Director, Autostrada Wielkopolska SA *

Panel Dyskusyjny Dostarczyciele usług na rynku finansowym – tradycyjne podmioty vs. nowi gracze – możliwe pola współdziałania i konkurencji

 • Nowi gracze na rynku płatności: kto powinien współpracować z kim i jak?
 • Zwiększająca się konkurencja na rynku. W jaki sposób banki i ubezpieczyciele mogą się bronić przed konkurencją?
 • Real Estate crowdfunding – konkurencja czy nowe możliwości współpracy dla banków w Polsce i Europie
 • Wpływ rozwoju Fin-Tech na przyszłość sektora finansowego w Polsce i Europie
 • Czy Polska może stać się regionalnym hubem FinTech w ubezpieczeniach?
 • Ubezpieczenia, firmy technologiczne, startupy – najbardziej wydajne modele współpracy
 • Czy digitalizacja zmienia finanse?
 • Zmiana modeli biznesowych i procesów vs. robotyzacja procesów – co jest bardziej efektywne?
 • Budowanie strategii biznesowych poprzez rozwijanie kanałów sprzedażowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych oraz marketingowych. Jak kreować nowe modele biznesowe i wyznaczać nowoczesne trendy rozwoju w oparciu o innowacyjne technologie?

Moderator: Michał Kisiel, Analityk, Bankier.pl

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Marcin Żuchowicz, Prezes Zarządu, e-point SA
 • Szymon Gałkowski, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych, Kochański Zięba i Partnerzy
 • Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny, MasterCard Polska
 • Piotr Siciak, Dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych, KPMG w Polsce
 • Artur Zabielski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu i Segmentów Klienta, Provident
 • Magdalena Proga–Stępień, Dyrektor Departamentu T-mobile, Alior Bank
 • Mario Shiliashki, CEO PayU EMEA *
 • Dariusz Solski, Credit Department Director, mBank *

Panel Dyskusyjny Blockchain – przełom czy utopia?

 • Potencjalne korzyści, wyzwania i ryzyka
 • Obszary zastosowań
 • Potencjał Blockchain w instytucjach finansowych
 • Blockchain w Polsce

Moderator: Michał Turalski, Starszy menedżer w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych, KPMG w Polsce

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Szymon Gałkowski, Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych, Kochański Zięba i Partnerzy
 • Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu do 2016r., PKO BP
 • Andrzej Sieradz, CEE Enterprise Architect Director, Microsoft w Polsce
 • Paweł Bułgaryn, p.o. naczelnika Wydziału Systemu Płatniczego, Ministerstwo Finansów

12. Konferencja Warsaw International Banking Summit 2016 program dzień 2

Panel Dyskusyjny Rozwój e-comm oraz m-comm jako sektorów i rozwój nowoczesnych sposobów płatności w tych sektorach: szanse, zagrożenia, regulacje

 • Wizerunek i reputacja marki instytucji finansowej a bezpieczeństwo systemów obsługujących transakcje płatnicze
 • Przejmowanie obsługi płatności przez instytucje pozabankowe: rozwój czy zagrożenie dla sektora bankowego?
 • Rozwój systemów płatności: centralizacja czy decentralizacja? Centralizacja polegająca na wdrożeniu jednolitego systemu płatności w euro (SEPA)? Rozwój nowych platform ułatwiających współpracę?
 • Sposoby płacenia za zakupy w e-comm oraz m-comm
 • Obrót bezgotówkowy: szanse, zagrożenia, prawne i gospodarcze przesłanki całkowitej eliminacji gotówki z obiegu

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Jakub Kiwior, Dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe
 • Jacek Iljin, Dyrektor ds. sprzedaży i procesów biznesowych bankowości detalicznej, mBank
 • Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni
 • Paweł Placzke, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego, PKO Bank Polski

Panel Dyskusyjny PSD2 – Polska jako regionalny hub innowacyjnych usług finansowych

 • niezbędna współpraca banków i instytucji płatniczych – standard API, time to market
 • rola istniejącej nowoczesnej infrastruktury międzybankowej w tworzeniu nowych usług finansowych
 • istniejący potencjał w Polsce dla rozwiązań regionalnych
 • wyzwania wobec państwa i regulatora w tworzeniu standardu oraz ekspansji międzynarodowej

Moderator: Paweł Widawski, Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Maciej Biniek, Członek Zarządu, PayU
 • Joanna Molik, Digital Advisor, Microsoft Central & Eastern Europe
 • Krzysztof Korus, Radca Prawny, Partner, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni
 • Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny, MasterCard Polska
 • Tomasz Piwowarski, Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego

Panel dyskusyjny: Cyfrowa transformacja w Bankach

 • Nowoczesne miejsce pracy
 • Cyfrowe doświadczenie klienta
 • Cyfrowy biznes (zwiększenie efektywności przetwarzania wiedzy , skrócenie czasu dotarcia do rynku)
 • Jak zidentyfikować potencjał wzrostu banków w obszarze Digital
 • Jak banki mogą więcej osiągnąć dzięki wdrożeniu strategii cyfrowej
 • Jak uzyskać większość wartość biznesową z inwestycji w technologię

Moderator: Dariusz Piotrowski, Członek Zarządu, Microsoft w Polsce

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Dorota Poniatowska-Mańczak, Chief Information Officer, Credit Agricole Bank Polska
 • Piotr Puczyński, Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank
 • Adam Marciniak, Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO BP
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium

Panel dyskusyjny: Resolution – jako podejście wobec banków zagrożonych upadłością

 • Resolution: restrukturyzacja czy likwidacja. Dlaczego upadłość niewypłacalnego banku może być problematyczna. Kto ponosi koszty złego zarządzania bankiem
 • Kiedy resolution powinno być przeprowadzane. Kwestia stabilności systemu finansowego oraz interesu publicznego. Zagadnienie małych podmiotów.
 • Narzędzia resolution:
 • przejęcie całkowite/częściowe
 • konwersja zobowiązań
 • bank pomostowy
 • Plany resolution. Kiedy narzędzia będą skuteczne. Jaki poziom MREL jest odpowiedni dla podmiotu i zaplanowanego narzędzia
 • Międzynarodowe doświadczenia w stosowaniu narzędzi resolution

Moderator: Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Skład panelu dyskusyjnego:

 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, Director for EU Banks in the Financial Institutions Group EBRD
 • Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Olga Szczepańska, Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski
 • Zbigniew Minda, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 • Piotr Olendski, Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska

12. Konferencja Warsaw International Banking Summit 2016 prelegenci

 • Maciej Biniek Członek Zarządu, PayU
 • Joao Bras Jorge Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Paweł Bułgaryn p.o. naczelnika Wydziału Systemu Płatniczego, Ministerstwo Finansów
 • Bartosz Ciołkowski Dyrektor Generalny, MasterCard Polska
 • Piotr Czarnecki Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank
 • Marek Czerski Prezes Zarządu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
 • Szymon Gałkowski Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych, Kochański Zięba & Partnerzy
 • Maciej Głogowski Szef Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM
 • Mariusz Grendowicz Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum
 • Peter Haykowski Senior Investment Director, Autostrada Wielkopolska SA
 • Jacek Iljin Dyrektor ds. sprzedaży i procesów biznesowych bankowości detalicznej, mBank
 • Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska
 • Michał Kisiel Analityk, Bankier.pl
 • Jakub Kiwior Dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe
 • dr Krzysztof Korus Radca Prawny, Partner, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni
 • Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Adam Marciniak Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO BP
 • Zbigniew Minda Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 • Joanna Molik Digital Advisor, Microsoft Central & Eastern Europe
 • Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu do 2016r., PKO BP
 • Piotr Olendski Członek Zarządu, Deutsche Bank Polska
 • Arkadiusz Pędzich Partner Zarządzający CEE, Allen&Overy
 • Dariusz Piotrowski Członek Zarządu, Microsoft w Polsce
 • Tomasz Piwowarski Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, KNF
 • Paweł Placzke Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego, PKO Bank Polski Dorota Poniatowska-Mańczak
 • Chief Information Officer, Credit Agricole Bank Polska
 • Magdalena Proga–Stępień Dyrektor Departamentu T-mobile, Alior Bank
 • Piotr Puczyński Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Andrzej Reich Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, KNF
 • Mario Shiliashki CEO PayU EMEA *
 • Piotr Siciak Dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych, KPMG w Polsce
 • Andrzej Sieradz CEE Enterprise Architect Director, Microsoft w Polsce
 • Sławomir Sikora Prezes Zarządu, Bank City Handlowy
 • Zdzisław Sokal Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny *
 • Dariusz Solski Credit Department Director, mBank
 • Rafał Stankiewicz Wiceprezes Zarządu, Warta
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska Director for EU Banks, Financial Institutions Group EBRD
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek główna ekonomistka, Lewiatan *
 • Olga Szczepańska Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski
 • Paweł Świeboda Deputy Head, European Political Strategy Centre European Commission
 • Michał Turalski Starszy menedżer w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych, KPMG w Polsce
 • Adam Uszpolewicz Prezes Zarządu, Aviva
 • Józef Wancer Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank BGŻ BNP Paribas
 • Paweł Widawski Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 • Artur Zabielski Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu i Segmentów Klienta, Provident
 • Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Marcin Żuchowicz Prezes Zarządu, e-point SA

12. Konferencja Warsaw International Banking Summit 2016 Rada Programowa

 • Joao Bras Jorge Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu, PKO Bank Polski
 • Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu, Getin Holding
 • Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu, Bank Citi Handlowy
 • Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes, Związek Banków Polskich
 • Małgorzata Kołakowska Global Head of Wholesale Banking, Grupa ING
 • Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Maciej Biniek Członek Zarządu, PayU S.A.
Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.