Konferencja Prawne aspekty innowacji w biznesie 2016

Współczesna gospodarka za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność oraz wiedzę. Innowacyjność, rozumiana jako celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, zastosowana w praktyce zmierza do osiągnięcia  określonych korzyści społeczno-gospodarczych. Zarówno przedsiębiorstwo jak i proces innowacyjny, aby mogły się rozwijać potrzebują dodatkowego wsparcia. Zapraszamy na konferencję "Prawne aspekty innowacji w biznesie", która odbędzie się na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu w dniu 8 listopada.

Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie zainteresowanym innowacjami podmiotom, specyficznej wiedzy z zakresu prawnych aspektów innowacji w Polsce. Wskazuje najważniejsze aspekty funkcjonowania startupów z punktu widzenia obowiązujących uregulowań, również na takie, które stanowią barierę funkcjonowania biznesu opartego na startupach.

W planie konferencji przewidziano prelekcje w pięciu  merytorycznych panelach, prowadzonych przez uznanych praktyków prawa, ekonomii, finansów poświęconych odpowiednio: prawnemu wzmocnieniu innowacji, wzmocnieniu z punktu widzenia  prawa oraz prawa podatkowego, wsparciu dzięki programom NCBiR oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Przedstawiona zostanie także problematyka współpracy centrów transferu technologii z funduszami inwestycyjnymi. Nieodzownym źródłem innowacji jest transfer technologii, który wiąże się z przystosowaniem wyników badań naukowych czy patentów do praktycznego ich wykorzystania w biznesie lub produkcji. Konferencję rozpocznie panel wstępny, podczas którego kluczowi uczestnicy procesu transferu innowacji przedstawią istotne dla tych grup możliwości i potrzeby.

Za udział w konferencji naukowej przyznane jest 6 punktów edukacyjnych Okręgowej Rady Adwokackiej.

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu organizuje konferencję "Prawne aspekty innowacji w biznesie". Aby firmy mogły się rozwijać potrzebują dodatkowego wsparcia. W ramach przygotowanej konferencji odpowiadamy na to zapotrzebowanie, prezentując zainteresowanym podmiotom specjalistyczną wiedzę z zakresu prawnych aspektów innowacji w Polsce.

Wskażemy najważniejsze aspekty funkcjonowania start-upów z punktu widzenia obowiązujących uregulowań: te, które sprzyjają rozwojowi biznesu, jak i te, które naszym zdaniem stanowią barierę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. W ramach konferencji odbędą się następujące prelekcje w pięciu panelach tematycznych:

 • Safety first - czego powinien obawiać się startupowiec i naukowiec zaczynający swój własny biznes?
 • Pomoc publiczna - jak ograniczyć ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w przypadku komercjalizacji badań?
 • Wzmocnienie ochrony sądowej innowacji
 • Ścieżki komercjalizacji - w praktyce - czyli jak zarobić na swoim wynalazku?
 • Umowy z zakresu praw własności intelektualnej i ochrona know-how
 • Spółka kapitałowa dla startupów
 • Programy unijne i krajowe wspierające innowacje realizowane przez NCBIR
 • Programy unijne z WRPO wspierające innowacje
 • Administracyjnoprawne aspekty innowacji oraz projekty legislacyjne w zakresie wsparcia innowacji
 • Podatkowe aspekty innowacji
 • Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe dobrych pomysłów

Konferencja Prawne aspekty innowacji w biznesie 2016 program

Powitanie uczestników (sala 340)

 • prof. dr hab. Anna Zalewska    Dziekan WZ Uniwersytetu SWPS w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lechosław Kociucki    Kierownik Instytutu Prawa WZ Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

panel dyskusyjny „Potrzeby i możliwości podmiotów zaangażowanych w innowacje”    Moderator: Rafał Roszak (YouNick)

 • Uczestnicy dyskusji: Anna Krause (PozLab), Aleksandra Wędrychowska-Karpińska (Kancelaria WKB), Paulina Szewczyk (Politechnika Poznańska), Dagmara Nickel (YouNick)

panel dyskusyjny „Prawniczy know-how dla innowacji” Moderator: Prof. dr hab. Feliks Zedler (Uniwersytet SWPS), dr Sylwia Kaczyńska (Uniwersytet SWPS)

 • Safety first - czego powinien obawiać się startupowiec i naukowiec zaczynający swój własny biznes? Dr Patryk Filipiak (Kancelaria Filipiak Babicz)
 • Pomoc publiczna - jak ograniczyć ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w przypadku komercjalizacji badań? mec. Łukasz Czekański (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
 • Wzmocnienie ochrony sądowej innowacji prof. Feliks Zedler (Uniwersytet SWPS),
 • Ścieżki komercjalizacji - w praktyce - czyli jak zarobić na swoim wynalazku?    Dagmara Nickel (YouNick)
 • Umowy z zakresu praw własności intelektualnej i ochrona know-how    mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
 • Spółka kapitałowa dla startupów    dr Sylwia Kaczyńska (Uniwersytet SWPS)

panel dyskusyjny „Wsparcie innowacji - programy krajowe i unijne” Moderator: Monika Synoradzka (SpeedUp Group)

 • Programy unijne i krajowe wspierające innowacje realizowane przez NCBIR    Maciej Pelc (NCBiR)
 • Programy unijne z WRPO wspierające innowacje    Marlena Sierszchulska (UMWW w Poznaniu)

panel dyskusyjny „Wsparcie innowacji – rozwiązania podatkowe i crowdfunding” Moderator: Maria Gutowska-Ibbs (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)

 • Administracyjnoprawne aspekty innowacji oraz projekty legislacyjne w zakresie wsparcia innowacji    dr Jan Szuma (Uniwersytet SWPS)
 • Podatkowe aspekty innowacji    mec. Łukasz Czekański (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)
 • Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe dobrych pomysłów    Jakub Sobczak (Polak Potrafi.pl)

panel dyskusyjny „Symbioza - współpraca naukowców oraz centrów transferu wiedzy z funduszami inwestycyjnymi” Moderator: Aleksandra Wędrychowska-Karpińska (Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)

 • Przedstawiciele funduszy: Dagmara Nickel (YouNick), Tomasz Czapliński (SpeedUp Group), Katarzyna Wlaź (Poznański Park Naukowo- Technologiczny),
 • Przedstawiciele Centrów Transferu Technologii: Paulina Szewczyk (Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechnika Poznańska), dr Zdzisław Podrez (Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu), dr Aleksandra Szulczewska-Remi (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Adam Olszewski (TechInnowacje sp. z o.o., Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe), Janusz Jankowiak (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich), Grzegorz Cieśla (Poznański Park Naukowo- Technologiczny), dr Anita Basińska/dr Dawid Wiener - School of Form

Konferencja Prawne aspekty innowacji w biznesie 2016 prelegenci

 • Prof. dr hab. Feliks Zedler specjalista w zakresie postępowania cywilnego. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W swych badaniach naukowych zajmował się głównie postępowaniem egzekucyjnym w sprawach cywilnych, postępowaniem cywilnym w sprawach rodzinnych, międzynarodowym postępowaniem cywilnym, prawem upadłościowym i naprawczym.
 • Dr Anita Basińska socjolog, naukowiec i wykładowca akademicki. Interesuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem socjologii - badaniami społecznymi, metodologią prowadzenia badań, wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, w tym dotyczących designu w Domu Dziecka, kompetencji dzieci, funkcjonowania przedsiębiorstw (kultury organizacyjnej, działalności B+R), wolontariatu.
 • Dr Patryk Filipiak adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Założyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Współtwórca nowego prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Ekspert w Zespole przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.
 • Dr Sylwia Kaczyńska specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzających portami lotniczymi. Pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Związana z Katowice Airport, Kierownik Biura Zarządu spółki zarządzającej Katowice Airport – GTL S.A.
 • Dr inż. Anna Krause współzałożycielka i Prezes Zarządu Pozlab, specjalizuje się w rozwoju i komercjalizacji produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych, zarówno z obszaru leków generycznych, jak i leków innowacyjnych. Zarządza dwoma spółkami z branży farmaceutycznej. W 2012 roku zajęła III miejsca w plebiscycie czytelników - Kobieta Biznesu organizowanym przez Puls Biznesu.
 • Dr Marlena Sierszchulska doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Stażystka Fundacji „Hertie” Kraju Związkowego Hesji. Zajmuje się badaniem skutków integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz efektów wykorzystania środków unijnych.
 • Dr Jan Szuma doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w zakresie prawa administracyjnego - prawa ochrony środowiska. Ekspert prawny w programie upraszczania i elektronizacji procedur administracyjnych prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki, następnie wieloletni praktyk związany z sądownictwem administracyjnym.
 • Dr Aleksandra Szulczewska-Remi adiunkt w katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwentka Berkeley University, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizowała badania m. in. dla amerykańskiego FDA, USDA oraz belgijskiego koncernu De Smet Company. Obecnie zajmuje się problematyką innowacji i transferem wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem problemu finansowania innowacji.
 • Dr Dawid Wiener lekarz medycyny, doktor nauk humanistycznych i kognitywista. Szef strategii w agencji marketingowej (Brązowe Effie 2008), szef działu rozwoju w agencji badawczej, laureat I miejsca w konkursie „Innowacyjna Inwencja 2010” za projekt badawczy we współpracy z firmą VOX-Industrie, który doprowadził do powstania innowacyjnej i wielokrotnie nagradzanej kolekcji mebli dla małych dzieci "mamama". Zaangażowany w projekt mebli młodzieżowych "Young Users" we współpracy z Meble VOX.
 • Grzegorz Cieśla starszy konsultant ds. transferu technologii w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Zajmuje się transferem technologii oraz wspieraniem współpracy bezpośredniej głównie pomiędzy przedsiębiorstwami i przedstawicielami nauki. Kierownik lokalnego ośrodka sieci Enterprise Europe Network. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, wykonywaniem analiz rynkowych oraz strategicznych, a także analiz otoczenia patentowego.
 • Tomasz Czapliński partner zarządzający SpeedUp Group, odpowiada za działania związane z inwestycjami w ramach SpeedUp BRIdge Alfa. Przeprowadza procesy inwestycyjne w firmy z obszaru R&D i fintech oraz relacje z inwestorami i corporate vc. Spółki portfelowe wspiera wiedzą w zakresie zarządzania finansami, modelowaniu działalności i negocjacji. Specjalizuje się w due dilligence i wycenie przedsiębiorstw.
 • Łukasz Czekański doradca podatkowy, counsel w zespole prawa podatkowego w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów biznesowych w zakresie prawa podatkowego, doradza klientom w zakresie bieżącej obsługi podatkowej oraz reprezentuje w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej, w tym w kwestiach zgodności podejmowanych przez klientów działań z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, związanych z wykorzystywaniem funduszy unijnych, finansowaniem inwestycji, wprowadzaniem instrumentów inżynierii finansowej (inicjatywy JEREMIE i JESSICA) oraz przyznawaniem ulg przedsiębiorcom.
 • Maria Gutowska-Ibbs adwokat, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej oraz wykładowca szkoleń dla aplikantów adwokackich przy WIA. Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Poznaniu w Instytucie Prawa. Członek zespołu prawa własności intelektualnej i TMT w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
 • Janusz Jankowiak specjalista ds. transferu technologii w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, zajmuje się m.in. doradztwem w zakresie możliwości i procedur transferu technologii oraz źródeł finansowania projektów badawczych, badawczo-wdrożeniowych oraz inwestycyjnych (środki krajowe oraz inne mechanizmy wsparcia.
 • Dagmara Nickel Seryjny przedsiębiorca, inwestor i innowator. Stoi za rozwojem takich przedsięwzięć jak: Nickel Development, YouNick Technology Park oraz funduszu inwestycyjnego YouNick. Dotychczas zainwestowała bezpośrednio w ponad 20 spółek z branży ICT, IOT, Biotech i BPO. Ponadto członek Komitetu Inwestycyjnego i Rady Nadzorczej funduszu inwestycyjnego SpeedUp Group. Ekspert NCBiR.
 • Adam Olszewski dyrektor Transferu Technologii TechInnowacje sp. z o.o., starszy specjalista ds. projektów PCSS, uczestnik programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Broker rozwiązań technologicznych, głównie IT.
 • Maciej Pelc radca prawny w Dziale Prawnym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. W NCBR zajmuje się prawnymi aspektami przedsięwzięć opartych o instrumenty rynku kapitałowego oraz dotyczących prawa nowych technologii, w szczególności przedsięwzięciami BRIdge Alfa oraz BRIdge VC.
 • Zdzisław Podrez prezes zarządu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu, menadżer ds. komercjalizacji badań i ochrony własności intelektualnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Jakub Sobczak absolwent Politechniki Poznańskiej. Jest założycielem największej polskiej platformy do finansowania społecznościowego - PolakPotrafi.pl - dzięki której pozytywnie udało się sfinansować ponad 1200 projektów, na które wspierający wpłacili łącznie 15 mln PLN.
 • Monika Synoradzka Head of Communication & Corporate Relations SpeedUp Group - odpowiada za całość działań związanych z relacjami z mediami, współpracą z strategicznymi firmami, instytucjami i organizacjami z rynku nowych technologii oraz administracją publiczną. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga spółkom z portfolio planować komunikację, nawiązywać relacje z mediami i partnerami biznesowymi. Jest inicjatorem i współorganizatorem takich wydarzeń, jak Geek Girls Carrots Poznań, Hive61, Poznań Startup Weekend, Makerspace Poznań czy Poznań Offline Party. Jest współtwórcą i promotorem projektu Startup Poznań.
 • Paulina Szewczyk Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej. Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się doradztwem dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie realizacji przedsięwzięć na styku nauka-biznes, negocjowaniem warunków tej współpracy oraz zawieraniem umów na korzystanie z uczelnianej własności intelektualnej w praktyce gospodarczej.
 • Rafał Roszak od kilkunastu lat związany z projektowaniem produktów i usług. Współodpowiedzialny za rozwój m.in. Wyższych Szkół Bankowych , Beyond.pl - lidera rynku centrum danych czy e24cloud - pierwszej polskiej chmury obliczeniowej. Obecnie związany z funduszem inwestycyjnym Younick.pl, gdzie odpowiada za dział New Product Development i wraz z pomysłodawcami i twórcami nowych projektów rozwija ich przewagi rynkowe i propozycje wartości dla klienta.
 • Agnieszka Wiercińska-Krużewska adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Doradza klientom we wszel¬kich kwestiach związanych z prawem autorskim, prawem konsumenckim, czynami nieuczciwej konkurencji, ochroną interesów konsumentów, zabezpieczeniem poufności danych, prywatnością i ochroną danych osobowych, domen internetowych, bezpieczeństwem informacji, prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych.
 • Aleksandra Wędrychowska-Karpińska radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym prawa reklamy, a także prawa ochrony konsumentów.
 • Katarzyna Wlaź koordynator ds. inwestycji kapitałowych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koordynator merytoryczny i członek Rady Nadzorczej spółek portfelowych Fundacji UAM.
Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce Polityka prywatności.